Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gliom


Presentation

Huvudvärk
  • · Huvudvärk · Hypoglykemi hos barn · Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar ·[medicinkompendier.se]
  • Det vanligaste debutsymtomet är epilepsi och mer sällan neurologiska bortfallssymtom eller huvudvärk [2].[lakartidningen.se]
  • Akuta biverkningar är ovanliga, men kan uppträda inom ett par dygn efter strålbehandlingens start och yttrar sig kliniskt som symtom på ökat intrakraniellt tryck, såsom somnolens, huvudvärk, illamående och kräkningar.[cancercentrum.se]
Illamående
  • Ungefär samtidigt kan minskad aptit/illamående och tryck/tyngdkänsla i huvudet förekomma, liksom håravfall med fläckvis utbredning i bestrålade områden.[cancercentrum.se]

Behandling

  • […] rekommenderas ingen postoperativ behandling.[cancercentrum.se]
  • · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida · Cellulit och flegmone · Cerebral abscess · Clostridium difficile · CMV · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes[medicinkompendier.se]
  • Inställningen till behandling av låggradiga gliom belägna i anslutning till funktionella hjärnområden var tidigare konservativ, eftersom riskerna för postoperativa neurologiska bortfallsymtom ansågs stora.[lakartidningen.se]

Prognos

  • Data för barn med diffuse intrinsic midline glioma (DIPG) talar för att dessa tumörer är aggressiva, med dålig prognos. Man bör göra en individuell bedömning av patienten inför behandlingsbeslut.[cancercentrum.se]

Förebyggande

  • Mobilisering är avgörande för välbefinnandet men även för att förebygga sänglägeskomplikationer.[cancercentrum.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!