Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gramnegativ septikemi


Presentation

Hjärtsvikt
  • Vid hjärtsvikt, addera dobutamin ( Dobutrex ) i ökande dos ( 5-10 µg/kg/min). Steroider har under många år varit en kontroversiell fråga men används nu inte rutinmässigt.[internetmedicin.se]

Behandling

  • Har patienten en god diures vet man att behandlingen är på rätt väg. Börja omedelbart efter blododling antibiotikabehandling. Ges alltid som intravenös injektion eller infusion.[internetmedicin.se]

Etiologi

  • Vid samhällsförvärvad sepsis av helt okänd etiologi inled med aminoglykosid intravenöst, exv tobramycin ( Nebcina ) eller gensumycin ( Gensomycin ) 5-7 mg/kg x 1 (därefter anpassas till njurfunktion).[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!