Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gulsot


Presentation

Illamående
 • Trötthet, feber, illamående och kräkningar är tidiga symtom, men infektionen kan också vara symtomfri. Typiskt för hepatit är att ögonvitor och hud blir gula, och urinen kan bli mörkt rödaktig genom att färgämnet utsöndras via njurarna.[sv.wikipedia.org]
Gulsot
 • Fysiologisk gulsot är namnet för normal förekomst av gulsot hos friska barn.[symptomen.se]
 • Hur utvecklas gulsoten? Den normala gulsoten visar sig på andra eller tredje dagen efter förlossningen. Den syns först i ansiktet och på pannan. Gulsoten blir därefter gradvist synlig på kroppen, armar och ben.[netdoktor.se]
 • Gulsot är ett vanligt och i regel ofarligt symtom hos ett nyfött barn. Vanligen förekommer gulsot vid två eller tre dygns ålder hos friska fullgångna barn. I de flesta fall är gulsoten lindrig och försvinner av sig själv.[hus.fi]
 • Gulsot ses vanligtvis först i ansiktet och i ögonvitorna. När den ökar sprider den sig till bröstkorgen, buken och armarna. De flesta barn har en mild och ofarlig gulsot. Kraftig gulsot kan vara skadligt för barnet.[karolinska.se]
 • En baby med gulsot är tystlåten och trött. Om babyn får för lite mjölk och går ner mycket i vikt ökar risken för gulsot. Andra riskfaktorer för gulsot är mammans övervikt och tillväxtstörningar hos den nyfödda.[terveyskyla.fi]
Klåda
 • Symtom Gulfärgning av sclera, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.[praktiskmedicin.se]
 • Ofta klåda. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten. Alternativa överväganden Äter man mycket morötter (karotin) ger även det en gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte av ögonvitorna.[privatmedicin.se]
Mörkt urin
 • Symtom Gulfärgning av sclera, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.[praktiskmedicin.se]
 • Patienten får också mörk urin, ev. avfärgad, ljus avföring. Ofta klåda. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten.[privatmedicin.se]

Behandling

 • Behandling De allra flesta barn behöver ingen behandling. Gulsoten går i de flesta fall tillbaka av sig själv. Men vid uttalad gulsot och höga bilirubin-värden kan det bli nödvändigt med behandling.[netdoktor.se]
 • Behandling Oftast behövs ingen behandling, eftersom gulsoten går över inom ett par veckor. Om värdena är för höga behöver barnet få behandling med ett särskilt ljus på huden, via en ljuslampa eller ljusfilt.[1177.se]
 • Behandlingen av gulsot behövs vanligen i endast någon dag.[karolinska.se]
 • Behandlingen innebär att man behandlar den underliggande orsaken. Ring din vårdgivare om Du observerar gulsot hos spädbarn, barn eller vuxna.[symptomen.se]

Prognos

 • Prognos Nyföddhetsgulsot klingar av inom de första 1-2 veckorna efter födelsen och kommer inte tillbaka.[karolinska.se]
 • Prognos Prognosen är god med de detaljerade riktlinjerna som används vid alla förlossningsavdelningar. Hjärnskada som följd av neonatal ikterus är en risk om tillståndet inte behandlas.[netdoktor.se]

Etiologi

 • Genetisk etiologi är starkt misstänkt. 1, 2 Livstidsventilationsstöd krävs för att upprätthålla tillräcklig syrebildning.[sv.glance-tech.com]

Förebyggande

 • Utöver detta är gulsot ett symptom på andra problem som kan förebyggas på olika sätt.[symptomen.se]
 • Blodgruppsinkompatibilitet (Rhesus-inkompatibilitet) var tidigare en vanlig orsak till gulsot hos nyfödda, men förebyggande åtgärder har gjort att detta har blivit mer ovanligt i länder med modern sjukvård.[netdoktor.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!