Edit concept Question Editor Create issue ticket

Halitos


Presentation

 • EKG-analys och presentation Nadia Soheily Magnus Engström Examensarbete inom Elektroteknik, Grundnivå, 15 hp Handledare på KTH: Ibrahim Orhan Examinator: Thomas Lindh TRITA-STH Läs mer Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig[docplayer.se]

Behandling

 • Behandling av oral halitosis fungerar oftast mycket bra. Behandlingen bör alltid inledas med att infektioner i munhålan som gingivit, parodontit, mukosit, eller peri-implantit behandlas.[internetodontologi.se]
 • Dessutom kan du få effektiv behandling hos en tandläkare eller tandhygienist. Sköt munhygienen Då den huvudsakliga orsaken till dålig andedräkt beror på bakterier på tänderna och tungan, är det väldigt viktigt att hålla munnen ren.[tandlakare.se]
 • Behandling: För akut behandling, se ovan. Patienten ska telemetriövervakas. Pacemakerbehandling (DDD).[vardgivarguiden.se]
 • Behandling Lindrigt hinder i retledningssystemet (AV-block 1): Vanligen ingen. Måttligt hinder i retledningssystemet (AV-block 2): Behandlingen riktar sig mot grundorsaken till blockeringen.[privatmedicin.se]

Prognos

 • Högergrenblock korrelerar dock med sämre prognos om andra hjärt-kärlsjukdomar föreligger. Inkomplett högergrenblock är desto vanligare bland friska individer.[ekg.nu]
 • Farmakologisk reduktion av VES, med exempelvis betablockad, kan vara motiverad vid uttalade symtom men ger ej säkert förbättrad prognos.[vardgivarguiden.se]
 • I samband med inferior infarkt ofta övergående jmf med anterior infarkt som orsakar större myokardskada och har sämre prognos (kräver ofta pacemaker). Pat med AV-block II eller II och svimning skall åka ambulans till akuten![medicinkompendier.se]

Etiologi

 • Etiologi mitralisvitier, ex reumatisk feber, klaffel hyperthyreos koronar hjärtsjukdom, ex hjärtsvikt, myokardskada hypertensiv hjärtsjukdom emotionell stress alkoholmissbruk premenstruellt Typer 1.[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • Förebygg och behandla Vare sig din dåliga andedräkt är tillfällig eller kronisk, finns det mycket du kan göra själv. Dessutom kan du få effektiv behandling hos en tandläkare eller tandhygienist.[tandlakare.se]
 • Om du upplever att du har långvarig dålig andedräkt eller muntorrhet bör du prata med din tandläkare eller tandhygienist så hjälper de dig med tips om hur du kan förebygga problemet.[aquadental.se]
 • Genom att hålla ordentligt rent kan du förebygga dålig andedräkt. Tips 2: En god salivproduktion är också viktig vilken underlättas av en god kosthållning och stort vattenintag.[distriktstandvarden.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!