Edit concept Question Editor Create issue ticket

Halsartärförträngning


Presentation

 • EKG-analys och presentation Nadia Soheily Magnus Engström Examensarbete inom Elektroteknik, Grundnivå, 15 hp Handledare på KTH: Ibrahim Orhan Examinator: Thomas Lindh TRITA-STH Läs mer Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig[docplayer.se]
Hypertoni
 • […] elkonvertering göras UKG i väntan på konvertering Icke-farmakologisk recidivprofylax transvenös Hisablation Maze/minimaze lungvensablation (paroxysmalt) ICD undvik utlösande faktorer… Riskfaktorer för ischemiskt stroke vid FF tidigare stroke/TIA diabetes hypertoni[medicinkompendier.se]

Behandling

 • Behandling: För akut behandling, se ovan. Patienten ska telemetriövervakas. Pacemakerbehandling (DDD).[vardgivarguiden.se]
 • Behandling Lindrigt hinder i retledningssystemet (AV-block 1): Vanligen ingen. Måttligt hinder i retledningssystemet (AV-block 2): Behandlingen riktar sig mot grundorsaken till blockeringen.[privatmedicin.se]
 • Behandling av dålig andedräkt Utgångspunkten för behandlingen är att utreda orsakerna till den dåliga andedräkten. Det lönar sig att ta upp frågan i samband med tandundersökningen. Dålig munhygien är den absolut vanligaste orsaken till halitos.[oral.fi]
 • Paroxysmalt spontan övergång till sinusrytm profylaktisk behandling 2-4 % av 70 år Behandling om debut inom 48 h behandla bakomliggande, ex hypertyreos (ta Hb, CRP, krea, elektrolyter, TSH) inläggning ev fasta OBS![medicinkompendier.se]

Prognos

 • Högergrenblock korrelerar dock med sämre prognos om andra hjärt-kärlsjukdomar föreligger. Inkomplett högergrenblock är desto vanligare bland friska individer.[ekg.nu]
 • Farmakologisk reduktion av VES, med exempelvis betablockad, kan vara motiverad vid uttalade symtom men ger ej säkert förbättrad prognos.[vardgivarguiden.se]
 • I samband med inferior infarkt ofta övergående jmf med anterior infarkt som orsakar större myokardskada och har sämre prognos (kräver ofta pacemaker). Pat med AV-block II eller II och svimning skall åka ambulans till akuten![medicinkompendier.se]

Etiologi

 • Etiologi mitralisvitier, ex reumatisk feber, klaffel hyperthyreos koronar hjärtsjukdom, ex hjärtsvikt, myokardskada hypertensiv hjärtsjukdom emotionell stress alkoholmissbruk premenstruellt Typer 1.[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • Förebygg och behandla Vare sig din dåliga andedräkt är tillfällig eller kronisk, finns det mycket du kan göra själv. Dessutom kan du få effektiv behandling hos en tandläkare eller tandhygienist.[tandlakare.se]
 • Om du upplever att du har långvarig dålig andedräkt eller muntorrhet bör du prata med din tandläkare eller tandhygienist så hjälper de dig med tips om hur du kan förebygga problemet.[aquadental.se]
 • Genom att hålla ordentligt rent kan du förebygga dålig andedräkt. Tips 2: En god salivproduktion är också viktig vilken underlättas av en god kosthållning och stort vattenintag.[distriktstandvarden.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!