Edit concept Question Editor Create issue ticket

Herpes simplex-encefalit


Presentation

Huvudvärk
 • Symtom och kliniska fynd I regel akut insjuknande med feber 38-40 C och huvudvärk; nackstyvhet ej typiskt. Sjukdomen progredierar under loppet av timmar-dagar med tillkomst av diffusa och fokala neurologiska symtom.[janusinfo.se]
 • Vanliga tecken på dessa sjukdomar är huvudvärk, stelhet i nacken, ljusöverkänslighet och hög feber.[doktorn.com]
 • Ny behandling vid migrän kräver en bra vårdstruktur Översikt 22 JAN 2020 Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder.[xn--lkartidningen-bfb.se]
Nystagmus
 • I samband med varicella uppträder ibland cerebellit med ataxi, nystagmus och andra symtom från lillhjärnan (1/4000 vattkoppsinfekterade). Tillståndet drabbar främst förskolebarn och kommer någon eller några veckor efter vattkopporna debuterat.[internetmedicin.se]
Dysartri
 • Barnen får bredspårig gång, dysartri och ataxi i bål och/eller extremiteter. Prognosen är oftast god med tillfrisknande inom 2-4 veckor. Långtidsuppföljning saknas.[internetmedicin.se]
Yrsel
 • Dessa besvär kan yttra sig som huvudvärk, yrsel, svårigheter att koncentrera sig eller försämrad hörsel. Sådana patienter behöver få eftervård och rehabilitering i form av sjukgymnastik, arbetsterapi och i vissa fall också språkträning.[doktorn.com]
Kräkning
 • Barnet kan få besvär med förstoppning, svåra buksmärtor eller kräkningar. Sjukdomen drabbar 1 av 5000 levande födda. Den är cirka fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.[netdoktor.se]
 • […] spädbarn är: Svårighet med tarmrörelser Underlåtenhet att passera mekonium strax efter födseln Underlåtenhet att passera en första avföring inom 24 - 48 timmar efter förlossningen Ovanliga men explosiv avföring Gulsot Dålig utfodring Dålig viktökning Kräkningar[sjukdomarna.se]
Feber
 • Symtom och kliniska fynd I regel akut insjuknande med feber 38-40 C och huvudvärk; nackstyvhet ej typiskt. Sjukdomen progredierar under loppet av timmar-dagar med tillkomst av diffusa och fokala neurologiska symtom.[janusinfo.se]
 • Den smittade får munsår, feber och besvär med att äta under någon vecka. I en del fall angriper viruset kroppen kraftigare, och årligen drabbas ett fåtal barn av allvarligare herpesinfektioner, antingen som nyfödda eller senare.[familjen.trygghansa.se]
 • Vanliga tecken på dessa sjukdomar är huvudvärk, stelhet i nacken, ljusöverkänslighet och hög feber.[doktorn.com]

Behandling

 • Prognos Påverkbar genom tidigt insatt behandling på misstanke. Mortalitet: Obehandlad 50-80 %, acyclovirbehandlad 10-15 %. Sekvele ses hos nästan alla obehandlade och överlevande patienter.[janusinfo.se]
 • Till skillnad från behandlingen av akut smärta, finns idag få[neuro.se]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hirschsprungs sjukdom Definition Hirschsprungs sjukdom är en blockering av tjocktarmen pga felaktiga muskelrörelser i tarmen[sjukdomarna.se]

Prognos

 • Prognos Påverkbar genom tidigt insatt behandling på misstanke. Mortalitet: Obehandlad 50-80 %, acyclovirbehandlad 10-15 %. Sekvele ses hos nästan alla obehandlade och överlevande patienter.[janusinfo.se]
 • Prognos Symptomen förbättras eller försvinner i de flesta barn efter operation. Ett litet antal barn kan ha förstoppning eller problem med att kontrollera avföring (fekal inkontinens).[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]

Etiologi

 • Encefalit hos barn-etiologi, patogenes och neurologiska sekvele Registration number: VGFOUREG-1787 Projektmedel - Fortsättning (tidigare ansökan i pappersform) Application started by: Marie Studahl, 2003-09-08 Professional title at the time of application[researchweb.org]
 • […] påvisbar arvsmassa - sensitiviteten är lägre vid rekurrent viral CNS infektion - hämmande substanser i CSV kan påverka analysen Exempel på falskt positivt resultat: - provtagningskontamination - HHV-6 förekommer i CSV ofta vid CNS infektioner av en annan etiologi[nusjukvarden.se]
 • Incidens: I Sverige insjuknar cirka 400 500 personer årligen i hepatocellulär cancer Geografi och ålder: I låginkomstländer är det yngre människor som drabbas (hepatit B) I höginkomstländer förekommer sjukdomen vanligtvis hos personer 40 år (hepatit C) Etiologi[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Incidens: I Sverige insjuknar cirka 400 500 personer årligen i hepatocellulär cancer Geografi och ålder: I låginkomstländer är det yngre människor som drabbas (hepatit B) I höginkomstländer förekommer sjukdomen vanligtvis hos personer 40[netdoktorpro.se]
 • Framstegen i fältet öppnar för möjligheter att koppla vissa genovarianter till virulensegenskaper genom sk molekylär epidemiologi.[researchweb.org]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hirschsprungs sjukdom Definition Hirschsprungs sjukdom är en blockering av tjocktarmen pga felaktiga muskelrörelser i tarmen[sjukdomarna.se]
 • Återkommande infektioner kan hos en del barn förebyggas genom att undvika utlösande faktorer (skydda mot stark sol, undvika stress etc).[familjen.trygghansa.se]
 • Att genomföra en förebyggande undersökning av befolkningen beror på utvecklingsnivån i landets ekonomi. I Japan är förfaranden som ultraljud och bestämning av nivået av a-fetoprotein allmänt tillgängliga och är gratis.[sv.iliveok.com]
 • Förebyggande av dödsfall samt livslånga neurologiska handikapp, samt minskad vårdkonsumtion och sjukskrivning. Minskat lidande vad gäller smärta.[researchweb.org]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!