Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hjärnskakning


Presentation

Huvudvärk
 • De vanligaste symtomen vid hjärnskakning är att barn får kräkningar, illamående, huvudvärk, yrsel, minnesförlust, förvirring och onaturlig trötthet.[knodd.se]
 • De mest framträdande besvären är huvudvärk, yrsel, utmattning, irritabilitet, sömnstörningar, koncentrationsproblem, försämrat minne och ljudkänslighet. Huvudvärk Huvudvärk förekommer hos 25–80 % efter en lindrig hjärnskada.[netdoktor.se]
 • Annars kännetecknas hjärnskakning främst av huvudvärk, illamående och kräkningar. Du kan även känna dig yr i huvudet.[kry.se]
 • Efter uppvaknandet; illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och minnesförlust. Om patienten har haft ett krampanfall efter hjärnskakningen finns det en ökad risk för hjärnblödning.[privatmedicin.se]
Yrsel
 • Yrsel Cirka hälften uppger att de har yrsel efter en lindrig skallskada. Ofta är yrseln ospecifik. Vid svår yrsel måste läkarna utreda om det kan föreligga skada på hjärnans balansorgan.[netdoktor.se]
 • De vanligaste symtomen vid hjärnskakning är att barn får kräkningar, illamående, huvudvärk, yrsel, minnesförlust, förvirring och onaturlig trötthet.[knodd.se]
 • Det kan ta upp till flera veckor innan du drabbas av trötthet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, yrsel eller visuella störningar. Ju äldre du är, desto längre tid tar det att återhämta sig.[iform.se]
 • För en del blir problem med framförallt mental trötthet, koncentrationssvårigheter, ljud- och ljuskänslighet, huvudvärk och yrsel kvar under längre tid. Tröttheten varierar och ofta ökar tröttheten under dagen.[mf.gu.se]
Irritabilitet
 • Psykiska och kognitiva symtom Över hälften rapporterar om personlighetsförändringar, irritabilitet, ångest och depression efter milda hjärnskador.[netdoktor.se]
 • Förvirring, Omtöckning, Dåsighet, Trötthet/bristande energi, Känslosammare än vanligt, Irritabilitet, Koncentrationssvårigheter, Minnesstörningar, Nedstämdhet, Nervositet eller ångest, Svårt att somna, Sover mer än vanligt, Ljuskänslighet, Ljudkänslighet[praktiskmedicin.se]
Amnesi
 • Minnesförlusten gäller både det som skett efter skadan (antegrad amnesi), det vill säga bristande förmåga att komma ihåg ny information, och det som skedde strax innan skadan (retrograd amnesi).[netdoktor.se]
Kognitiv störning
 • De flesta återhämtar sig inom cirka tre månader vad gäller kognitiva störningarna som koncentration, minne och uppmärksamhet.[forskning.se]
Illamående
 • De vanligaste symtomen vid hjärnskakning är att barn får kräkningar, illamående, huvudvärk, yrsel, minnesförlust, förvirring och onaturlig trötthet.[knodd.se]
 • Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående.[1177.se]
 • Upprepade episoder med illamående/kräkningar. Nedsatt medvetande (personen är svår att väcka). Förvirring. Vilka besvär och symtom är normala? En lätt huvudskada kan ge följande lätta och övergående besvär: Måttlig huvudvärk. Illamående.[netdoktor.se]
 • Efter uppvaknandet; illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och minnesförlust. Om patienten har haft ett krampanfall efter hjärnskakningen finns det en ökad risk för hjärnblödning.[privatmedicin.se]
 • Den som drabbas kan känna sig illamående och yr och det händer att man tappar medvetandet under en kort stund. Huvudvärk och tillfälliga minnesluckor förekommer också.[doktorn.com]
Smärta
 • David Söderström Naprapat Adolf Fredriks Fysiocenter Besvarade frågor under chatten Fråga Besvarad Låg kroppstemperatur 2020-01-20 20:32 av Adolf Fredriks Fysiocenter AB Benskörhet 2020-01-18 12:43 av Adolf Fredriks Fysiocenter AB smärta i händerna. 2020[netdoktor.se]
 • Atropin sulfat är läkemedel som används för att minska smärta eller kramper i ögonen efter kataraktoperation, ögonskador, och används också för att vidga.[madeleine-thompson.com]
Utmattning
 • Utmattning och sömnstörningar förekommer också. Vissa utvecklar symtom som kan förknippas med psykisk sjukdom, bland annat posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression.[netdoktor.se]
 • Symptom Hjärtinsufficiens är i början för att notera på grund av utmattning, speciellt vid ansträngning. Senare går trötthet även utan ansträngning. Ligga där är verkligen en känsla av ansträngd andning. Att sitta upp den känslan försvinner igen.[jackabacon.com]

Behandling

 • Våra barnsjuksköterskor kan hjälpa er med bedömning och råd om behandling. Det finns ingen behandling för hjärnskakning. Barn med hjärnskakning återhämtar sig genom att barn vilar och sover.[knodd.se]
 • Behandling Behandlingsplanen anpassas individuellt till den enskilda patientens besvär. En viktig del av behandlingen är att informera om att de allra flesta blir helt bra inom loppet av några få månader.[netdoktor.se]
 • Efter utredning ges eventuellt smärtlindrande behandling. Dock inte ASA eller annat NSAID med tanke på blödningsrisk. I första hand skall patienten vila men senare är det viktigt att “komma igång”.[privatmedicin.se]
 • Behandling Det finns ingen direkt behandling mot hjärnskakning men hjärnan behöver tid att återhämta sig. Man bör därför undvika fysisk träning under den första veckan samt avstå från alkohol.[doktorn.com]

Prognos

 • Prognos Symtom och obehag som är knutna till det postkommotionella syndromet är mest framträdande de första sju till tio dagarna för de allra flesta patienter. Efter en månad är symtomen bättre och i många fall helt borta.[netdoktor.se]

Etiologi

 • […] innehåll: Etiologi och patogenes av sjukdomen Symptom och sjukdomsförloppet Diagnos av sjukdomen Första hjälpen och ytterligare behandling Behandling av huskurer Sjukdomen kännetecknas av plötsliga anfall av andnöd berodde på stagnation av blod i lungkärl[megaladys.com]

Förebyggande

 • De sistnämnda förebyggs i de flesta fall genom användning av cykelhjälm. Oftast är barnet frånvarande bara en kort stund och återhämtar sig i allmänhet snabbt. Hjärnan blir skakad eller omruskad vid slag mot huvudet.[familjen.trygghansa.se]
 • Kliniken inriktar sig på behandling, rehabiliteringsträning och förebyggande insatser för människor med besvär i ryggrad, muskler och leder. Fråga Skelett Hej! Jag fick en Hjärnskakning för två veckor sedan, har fortfarande huvudvärk och yrsel.[netdoktor.se]
 • Förebygga hjärt Astma din hälsa är mycket viktig i maintaing hjärtfunktionen. Håll på en balanserad kost och motion plan. Minimera natrium intag. Natrium kan ge upphov till att behålla vätska, så begränsa vätskeintag till 2L per dag, liksom.[halsatips.com]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!