Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hjärntumör


Presentation

Huvudvärk
 • Snabb tryckökning inne i hjärnan (till exempel snabbt växande tumör) ger symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar och medvetandepåverkan. Huvudvärk är sällan det första symtomet.[netdoktor.se]
 • (Tumor cerebri) Symtom Hos ca 10% av patienter med hjärntumör förekommer huvudvärk. Denna huvudvärk är av spänningskaraktär och ökar i takt med att trycket inuti skallen ökar.[privatmedicin.se]
 • Ett vanligt symptom är dock svår huvudvärk.[huvudvark.se]
 • En huvudvärk som är annorlunda än tidigare huvudvärk personen upplevt kan också vara en orsak till ett läkarbesök.[docrates.com]
Personlighetsförändring
 • Vanligaste debutsymtomen vid hjärntumör är personlighetsförändring, synfältsstörning, dubbelseende, dimsyn och epileptiska anfall.[privatmedicin.se]
 • Personlighetsförändringar är ytterligare ett symtom som ofta omgivningen märker av före den drabbade själv. Orsak och diagnos I de flesta fall är orsaken okänd. Behandlingen är beroende av tumörens typ.[sv.wikipedia.org]
 • Andra symtom kan vara långsamt ökade förlamningar, talsvårigheter, andra neurologiska bortfall, tröghet, personlighetsförändringar.[netdoktor.se]
Anfall
 • Epileptiska anfall Ett epileptiskt anfall är det vanligaste symtomet på en hjärntumör. Epileptiskt anfalla är en elektrisk störning i hjärnana. Epileptiskt anfall är det första symtomet hos över hälften av patienterna med hjärntumör.[docrates.com]
 • […] ger epileptiska anfall.[hjarnfonden.se]
 • Det vanligaste debutsymtomet är epileptiska anfall. Dessa kan variera i uttryck, allt ifrån tydliga muskelkramper till mer diffusa anfall som lukthallucinationer eller frånvaroattacker.[netdoktor.se]
 • Vanligaste debutsymtomen vid hjärntumör är personlighetsförändring, synfältsstörning, dubbelseende, dimsyn och epileptiska anfall.[privatmedicin.se]
Yrsel
 • Långsam tryckökning inne i hjärnan ger symtom som huvudvärk på morgnarna, ofta i kombination med illamående, kräkningar, dimsyn, yrsel eller ostadighet.[netdoktor.se]
 • Tumörer i hörselnerven, så kallad akustikusneurinom, kan exempelvis försämra hörseln och förorsaka yrsel samt försämra balanskontrollen.[docrates.com]
Återkommande huvudvärk
 • Skolbarn kan drabbas av trötthet, försämrade skolprestationer, personlighetsförändring och återkommande huvudvärk. Hos småbarn kan symtom som irritation, svårigheter att äta och sen utveckling förekomma.[barncancerfonden.se]
Illamående
 • Långsam tryckökning inne i hjärnan ger symtom som huvudvärk på morgnarna, ofta i kombination med illamående, kräkningar, dimsyn, yrsel eller ostadighet.[netdoktor.se]
 • Varningssignaler är nytillkommen morgonhuvudvärk med illamående och kräkningar. Försämring i samband med ansträngning. Försämring också vid hosta/nysning/krystning och kombinerat med bortfall av neurologiska reflexer.[privatmedicin.se]
 • Andra vanliga symptom är: Epilepsi Förlamning i en kroppsdel Syn-, hörsel-, tal- eller balanspåverkan Illamående, kräkningar Sök därför vård om du får svårt att prata, förlorar delar av ditt synfält, tappar känseln i någon kroppsdel eller får krampanfall[huvudvark.se]
 • Ett ökat tryck i hjärnan är relativt vanligt, vilket kan leda till huvudvärk, illamående, kräkningar och dålig balans. Dessa besvär är dock långt mycket vanligare än hjärntumörer och har nästan alltid andra orsaker.[sv.wikipedia.org]
Kräkning
 • Långsam tryckökning inne i hjärnan ger symtom som huvudvärk på morgnarna, ofta i kombination med illamående, kräkningar, dimsyn, yrsel eller ostadighet.[netdoktor.se]
 • Varningssignaler är nytillkommen morgonhuvudvärk med illamående och kräkningar. Försämring i samband med ansträngning. Försämring också vid hosta/nysning/krystning och kombinerat med bortfall av neurologiska reflexer.[privatmedicin.se]
 • Andra vanliga symptom är: Epilepsi Förlamning i en kroppsdel Syn-, hörsel-, tal- eller balanspåverkan Illamående, kräkningar Sök därför vård om du får svårt att prata, förlorar delar av ditt synfält, tappar känseln i någon kroppsdel eller får krampanfall[huvudvark.se]
 • Ett ökat tryck i hjärnan är relativt vanligt, vilket kan leda till huvudvärk, illamående, kräkningar och dålig balans. Dessa besvär är dock långt mycket vanligare än hjärntumörer och har nästan alltid andra orsaker.[sv.wikipedia.org]
Utmattning
 • Symtomen kan vara svåra att identifiera eftersom liknande symptom kan förekomma i övergående form i samband med t.ex. utmattning eller depression.[docrates.com]

Behandling

 • Behandling Vilken behandling som ges beror på många faktorer. Bland annat kommer typ av tumör, plats och storlek vara avgörande, likväl som patientens ålder och generella allmäntillstånd.[netdoktor.se]
 • Vilken behandling barnet får efter operationen beror på diagnos, tumörens läge, hur mycket av tumören som tagits bort och barnets ålder. Många tumörer kräver kompletterande behandling i form av strålning.[barncancerfonden.se]
 • Behandling av hjärntumör Hjärntumör behandlas i de flesta fall med operation. Ibland krävs det kompletterande behandling med strålning och/eller cytostatika. Dessutom kan du få medicin för att lindra vissa symptom.[cancer.se]
 • Då får man med behandlingen rikta in sig på att hålla tumören tillbaka. Forskningen är hela tiden inriktad på att få fram bättre metoder för behandling.[cancerfonden.se]

Prognos

 • Prognos Den sammantagna långtidsöverlevnaden är drygt 80 procent men varierar mycket mellan de olika tumörformerna. Låggradiga astrocytom har god prognos.[barncancerfonden.se]
 • Prognos Utvecklingen varierar mycket och är bland annat beroende av vilken typ av tumör det är, var den sitter och andra faktorer.[netdoktor.se]
 • Det finns ett hundratal olika typer av primära hjärntumörer med olika prognos och behandling. Hjärntumör – Symtom Symtomen beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter. Hjärntumör kan ge krampanfall, huvudvärk och personlighetsförändring.[hjarnfonden.se]
 • . – Det är en så ovanlig form av cancer att det inte går att ge någon prognos. Den som levde kortast dog efter sex månader. Den som levde längst klarade sig i 37,9 år. Men om jag lever i 65 år blir jag den som sätter gränsen.[aftonbladet.se]

Förebyggande

 • […] och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi · immunterapi · kemoterapi · stamcellstransplantation · strålbehandling[sv.wikipedia.org]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!