Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hydronefros


Presentation

 • Patienter med lätt till måttlig njursvikt är i regel asymtomatiska och identifieras via laboratorietester Patienter med svårare njursvikt kan ha en mängd olika kliniska presentationer: Symtom eller tecken av själva njurskadan: hematuri, proteinuri och[internetmedicin.se]
Hypertoni
 • Konsekvenser av njursvikt: övervätskning, hypertoni, metabola rubbningar eller uremiska manifestationer vid mer långvarig njursvikt (se ovan!)[internetmedicin.se]
Återkommande buksmärta
 • Hydronefros med debut i förskole-skolåldern Symtom: från ca 4 års ålder Intermittent bukont (ofta med årslång ”doctors delay” ) Intermittent hydronefros är den vanligaste orsaken till rejäla återkommande buksmärtor hos barn enl. barnurologins nestor Kelm[vardgivarwebb.regionostergotland.se]
Viktminskning
 • […] sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synstörningar inklusive dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning[sv.glosbe.com]
 • Det finns ett betydande medicinskt behov av behandlingar som kan minska hyperfagi och erbjuda viktminskning hos dessa patienter.[saniona.com]
 • Resultaten visade att Tesomet i dosen 0,5 mg/dag under tre månader gav kliniskt meningsfull viktminskning och en signifikant minskning av hyperfagi hos vuxna patienter.[globenewswire.com]
Flanksmärta
 • Ring din vårdgivare Ring din vårdgivare om du har långvarig eller svår flanksmärta, eller om du misstänker hydronefros. Förebyggande Förebyggande av störningar i samband med ensidiga hydronefros kommer att förhindra detta villkor.[sjukdomarna.se]
 • Akut ensidig smärta Recidiverande övre urinvägsinfektioner Blod i urin Intermittenta flanksmärtor, särskild diuresprovocerande smärtor Differential diagnoser Polyper i uretärens övre del Idiopatisk hydronefros Uretärsten Utredning Anamnes/Sjukhistoria[gynonline.se]
 • Vid kvarliggande sten i njurbäcken ibland ihållande terapiresistenta flanksmärtor. Ibland recidiverande cystiter med akuta trängningar och sveda vid miktion. Många stenar är asymtomatiska; ffa stenar i calyces men även små stenar i uretär.[praktiskmedicin.se]
Hematuri
 • Pyelonefrit Hematuri (vid lindriga trauma) Palpabel buktumor Njursten (sällsynt) Diagnostik: Ultraljud alt.[vardgivarwebb.regionostergotland.se]
 • Hematuri, oftast mikroskopisk, förekommer hos 80%. Vid infektion orsakad av obstruerande sten ses påverkat allmäntillstånd, hög feber och dunkömhet över njurlogerna. Vid kvarliggande sten i njurbäcken ibland ihållande terapiresistenta flanksmärtor.[praktiskmedicin.se]
 • Patienter med lätt till måttlig njursvikt är i regel asymtomatiska och identifieras via laboratorietester Patienter med svårare njursvikt kan ha en mängd olika kliniska presentationer: Symtom eller tecken av själva njurskadan: hematuri, proteinuri och[internetmedicin.se]

Behandling

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Vidgning av njurbäckenet (Hydronefros) Definition Ensidig hydronefros är svullnad av en njure.[sjukdomarna.se]
 • Behandling Syftet med behandlingen är att ta bort avflödeshindret i urinvägarna, för att förhindra varaktig njurskada. Behandlingen beror på vad som är orsaken till sjukdomen.[netdoktor.se]
 • Urin- och blododling vid feber EKG Iv infart Urinodling (alltid) Blododling vid feber Läkarens bedömning, åtgärder och behandling Lägg in patienten![akutasjukdomar.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Uppföljning Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]
 • Så till sist blev jag mer irriterad än vad jag var fundersam över problemet, så jag åkte faktiskt in till sjukhuset och där gjorde de prover etc, men diagnosen blev aggressiv magkatarr och behandlingen skulle bli Novalucol.[jrtanna.vimedbarn.se]

Prognos

 • Prognos Långvarig hydronefros resultat i en eventuell förlust av njurfunktionen. Komplikationer Om hydronefros lämnas obehandlad kan den drabbade njuren skadas permanent.[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Uppföljning Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]
 • Prognos Hur sjukdomen utvecklas beror på orsaken till hydronefrosen. Om tillståndet behandlas framgångsrikt inom några dagar eller veckor blir njurfunktionen vanligen helt normal igen. Utan behandling kan bestående njurskador uppstå.[netdoktor.se]
 • Prognos Prognosen varierar med de olika undertyperna av hypereosinofilt syndrom. Tidigare var prognosen dålig bland patienter med allvarlig sjukdom med i genomsnitt nio månaders överlevnad.[netdoktor-prod-se.kbweb.se]

Förebyggande

 • Förebyggande Förebyggande av störningar i samband med ensidiga hydronefros kommer att förhindra detta villkor.[sjukdomarna.se]
 • […] njurperfusion, sidofördelning avnjurfunktion) Urologisk utredning (cystoskopi, antegrad pyelografi) Njurbiopsi annons Behandlingsprincip bygger på att snabbt diagnostisera och behandla bakomliggande orsaker till njursvikten och dess metabola komplikationer, förebygga[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!