Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hypokalemi


Presentation

 • Hypophosphatasia klinisk presentation är variabel sträcker sig från tidig debut dödliga kort-lem dvärgväxt till en sent sjukdomsutbrott presentation med frakturer i barndomen eller i vuxen ålder. metoder: Vi rapportera en graviditet med ett positivt mödrar[lookfordiagnosis.com]
Muskelsvaghet
 • Muskelkramper och muskeryckningar kan förekomma Tecken Muskelsvaghet, tetani, hjärtarytmier, manifestation till grundsjukdomen.[medicinbasen.se]
 • Symtom:Okarakteristiska symtom såsom trötthet/håglöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen. Kliniska fynd:Ofta inga kliniska fynd, eventuell hjärtarytmier och EKG-förändringar.[medibas.se]
 • Svår hypokalemi (P-Kalium 2,5 mmol/L) Förekomst av uttalad muskelsvaghet, muskelnekros, tilltagande paralys, livshotande arytmier och andningssvårigheter.[viss.nu]
 • Symtom S-kalium 2,5–3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall paralytisk ileus, nefrogen diabetes insipidus, och muskelnekroser.[praktiskmedicin.se]
 • Muskelsvaghet i benen. I vissa fall kan muskulaturen i tarmkanalen påverkas vilket kan leda till smärtor i magen. Orsak En rad tillstånd kan leda till hypokalemi. Dessa delas in i följande huvudgrupper: Ökad kaliumförlust.[netdoktor.se]
Takykardi
 • Senast uppdaterad: 2017-04-26 Användningsfrekvens: 3 Kvalitet: Svenska Kliniska manifestationer av NMS är hyperpyrexi, muskelstelhet, förändrad mental status och tecken på autonom instabilitet (oregelbunden puls eller oregelbundet blodtryck, takykardi[mymemory.translated.net]
Parestesi
 • Klinisk bild Muskelsvaghet, trötthet, parestesier, tarmparalys, förlamning och tetani. Alkalos. Hjärtarytmier. EKG-förändringar: ST-sänkning, T-vågsförändring, U-våg och lång QT-tid. Utredning Blodprover: Elektrolyt-, syra-basstatus. Glukos.[janusinfo.se]
 • […] hypomagnesemi, iatrogen Cushing-syndrom, metabolisk alkalos, Gitelman-syndrom KLINISKA MANIFESTATIONER Allmänt Symtom kan uppträda redan vid måttligt sänkt p-kalium (3,0 mmol/l) Symtom Trötthet, muskelsmärtor och muskelsvaghet (i de nedre extremiteterna), parestesier[medicinbasen.se]
Letargi
 • Senast uppdaterad: 2017-04-26 Användningsfrekvens: 3 Kvalitet: Svenska Perifera ödem, slemhinneinflammation, smärta, stelhet, ödem, svaghet, minskad prestationsförmåga, bröstsmärta, influensaliknande sjukdom, olustkänsla, letargi, hyperpyrexi Engelska[mymemory.translated.net]
Hyporeflexi
 • Symtom S-kalium 2,5–3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall paralytisk ileus, nefrogen diabetes insipidus, och muskelnekroser.[praktiskmedicin.se]
Illamående
 • Apati, illamående, muskelvärk. Svår hypokalemi (P-Kalium 2,5 mmol/L) Förekomst av uttalad muskelsvaghet, muskelnekros, tilltagande paralys, livshotande arytmier och andningssvårigheter.[viss.nu]
 • Patienter med underliggande hjärtsjukdom och patienter som behandlas med digitalis löper ökad risk för arytmi. 2,5-3,0 mmol/l: Allmän svaghet, trötthet, apati, anorexi, illamående, obstipation, subileus/ileus och minskade senreflexer. 2,5 mmol/l: Muskelnekros[internetmedicin.se]
Bulimi
 • Missbruk av laxermedel är ofta en del av ätstörningar, såsom anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Hypokalemi som sker med dessa ätstörningar kan vara livshotande.[sjukdomarna.se]
 • […] somatoforma syndrom F45.80 Psykogen dysfagi, inne fattande ”globus hystericus” F45.81 Psykogen torticollis F45.82 Tandgnissling (bruxism) BETEENDESTÖRNINGAR FÖRENADE MED FYSIOLOGISKA RUBBNINGAR OCH FYSISKA FAKTORER Ätstörningar Innefattar: Anorexia nervosa Bulimia[yumpu.com]
Svaghet
 • Måttlig hypokalemi (P-Kalium 2,6-3,0 mmol/L) Generell svaghet, stor arytmirisk, trötthet, gastrointestinala besvär från förstoppning till subileus/ileus kan förekomma. Apati, illamående, muskelvärk.[viss.nu]
 • Senast uppdaterad: 2017-04-26 Användningsfrekvens: 3 Kvalitet: Svenska Perifera ödem, slemhinneinflammation, smärta, stelhet, ödem, svaghet, minskad prestationsförmåga, bröstsmärta, influensaliknande sjukdom, olustkänsla, letargi, hyperpyrexi Engelska[mymemory.translated.net]
 • Patienter med underliggande hjärtsjukdom och patienter som behandlas med digitalis löper ökad risk för arytmi. 2,5-3,0 mmol/l: Allmän svaghet, trötthet, apati, anorexi, illamående, obstipation, subileus/ileus och minskade senreflexer. 2,5 mmol/l: Muskelnekros[internetmedicin.se]
 • Symptom Mild hypokalemi resulterar vanligtvis i några symptom, medan måttlig hypokalemi resulterar i förvirring, desorientering, svaghet och obehag av musklerIbland orsakar måttlig hypokalemi kramp under träningEtt annat symptom på måttlig hypokalemi[sjukdomarna.se]

Upparbetning

Förlängt PR-intervall
 • Vid allvarlig hypokalemi kan förlängt PR-intervall, minskad storlek på och bredare QRS-komplex noteras HANDLÄGGNING Vårdnivå Inläggning vid grav hypokalemi ( 2,5 mmol/l) samt tydliga symtom på hypokalemi.[medicinbasen.se]

Behandling

 • Efter akut behandling bör 5-7 dagars behandling med minst 1500 mg kaliumklorid per dag övervägas för att försäkra att totalmängden kalium återställts. Överväg fortsatt förebyggande behandling enligt ovan.[internetmedicin.se]
 • Observera att långvarig behandling kan leda till hyperkalemi[medicinbasen.se]
 • Behandling Målet är att normalisera kaliumnivån. Symtomfria patienter som använder vätskedrivande läkemedel och har en kaliumnivå mellan 3,0 och 3,5 mmol/L behöver vanligtvis ingen behandling.[netdoktor.se]
 • Vid hypokalemi föreligger ofta även magnesiumbrist, vilken kan förvärra symtomen och försvåra behandlingen. Vid hjärtarytmi ges inf magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 10 mmol under 10 min.[janusinfo.se]
 • Diagnos Behandling Observationer Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]

Prognos

 • Diagnos Behandling Observationer Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]
 • Livsmedel som är rika på kalium är bland annat: Banan Råa grönsaker Juice Buljong Prognos Prognosen är god eftersom tillståndet är lätt att behandla. Svår hypokalemi kan dock vara potentiellt farlig om behandling inte sätts in i tid.[netdoktor.se]
 • Prognos Prognosen för att korrigera hypokalemi är utmärkt, men i akuta situationer, där kalium ges intravenöst, måste läkaren vara noga med att inte ge för mycket kalium.[sjukdomarna.se]
 • Utveckling och prognos rörande schizofreni under barndomen Som vi tog upp i början har schizofreni under barndomen inte en så värst lovande diagnos.[utforskasinnet.se]
 • Denna bukomfångsutveckling redan under barndomen ger en oroande prognos av hälsoläget för den kommande vuxna generationen.[yumpu.com]

Etiologi

 • Njurarna kan minska kaliumförlusten ner till 15 mmol/dag Etiologi och Patogenes Minskat intag: Begränsad intag via födan (malnutrition) och förtäring av lera.[medicinbasen.se]
 • Hyperkalcemi Etiologi Primär hyperparatyreoidism och maligniteter står för 90 % av all hyperkalcemi.[ekg.nu]

Epidemiologi

 • Beräknad läsningstid: 3 min BAKGRUND Definition P-kalium under 3,5 mmol/L Epidemiologi Vanligt tillstånd Fysiologi Total förekomst av kalium i kroppen är omkring 2 500–4 000 mmol. Dygnsbehovet av kalium skattas till 40-80 mmol per dygn.[medicinbasen.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • Kronisk hypotermi leder till att kalium flyttas in i cellerna Patofysiologi Hypokalemi påverkar cellernas excitabilitet och ger en mer negativ vilomembranpotential och gör därmed cellerna mindre excitabla Predisponerande Faktorer Njursjukdom, malnutrition[medicinbasen.se]

Förebyggande

 • Kostråd är ett ofarligt och bra sätt att förebygga hypokalemi.[internetmedicin.se]
 • Observera att Kaliumcitrat inte innehåller kloridjoner Kostråd Intag av kaliumrik föda, t.ex. banan, är ett ofarligt sätt att förebygga hypokalemi men ineffektivt för att ersätta stora underskott då per oral substitution är att föredra.[viss.nu]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Låg kaliumhalt i blodet Definition Hypokalemi, låg kaliumhalt i blodet, kan resultera från två allmänna orsaker: antingen[sjukdomarna.se]
 • Om testresultatet är positivt (beskriv gärna) Vid positivt test krävs medicinsk hantering för att förebygga kliniska symtom, såsom beskrivits ovan.[swe.kyhistotechs.com]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!