Edit concept Question Editor Create issue ticket

Icke-småcelligt lungkarcinom


Presentation

Hosta
 • Symptom du ska titta efter är: Hosta som inte går bort Hostar blod Andnöd Väsande andning Bröstsmärta Aptitlöshet Går ner i vikt utan att försöka Trötthet Andra symptom som kan bero på icke-småcellig lungcancer: Svaghet Svårighet att svälja Nagelproblem[sjukdomarna.se]
 • Klassiskt Hodgkins lymfom: Det finns en ökad risk för akut graft versus host disease (GVHD) vid användning av Opdivo före och efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.[immunonkologi.se]
 • Vanliga symtom är kronisk hosta, heshet och andfåddhet. Det kan också förekomma bröstsmärtor, svullnader på halsen och i ansiktet och blodblandad saliv. Upprepade lunginflammationer bör väcka misstanke och kontrolleras ytterligare.[netdoktor.se]
Kronisk hosta
 • Vanliga symtom är kronisk hosta, heshet och andfåddhet. Det kan också förekomma bröstsmärtor, svullnader på halsen och i ansiktet och blodblandad saliv. Upprepade lunginflammationer bör väcka misstanke och kontrolleras ytterligare.[netdoktor.se]

Behandling

 • Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer.[immunonkologi.se]
 • Femårsöverlevnad för Opdivo vid behandling av patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer Resultaten från en poolad analys, den hittills längsta uppföljningen av överlevnad från randomiserade fas III-studier av en immunonkologisk behandling[onkologiisverige.se]
 • […] lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen.[tmpw19.webexpress.se]
 • Icke småcellig lungcancer i stadium III behandlas med syftet att bota sjukdomen, men vid sjukdom i stadium fyra är behandlingen palliativ.[news.cision.com]

Prognos

 • Trots detta är betydelsen av komorbiditet för handläggning och prognos av patienter med lungcancer fortfarande till viss del okänd.[bestprac.se]
 • […] av PD-L1 totalt resekterat melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat (adjuvant behandling) lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos[immunonkologi.se]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lungcancer (Icke-småcellig) Definition Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer.[sjukdomarna.se]

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lungcancer (Icke-småcellig) Definition Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer.[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!