Edit concept Question Editor Create issue ticket

Indirekt inguinalhernia


Presentation

 • Presentation Indirekt Innginal Hernia: Indirekt inguinalbråck kan presentera som utvidgning av pungen. Direct Inguinal Hernia: Direkt inguinal bråck kan presentera som en mjuk bult i ljummen.[sv.sawakinome.com]
Buksmärta
 • Ofta tenesmer, sällan egentliga buksmärtor. Vanligen smygande debut, men kan debutera akut. Nattliga diarréer är alltid ett observandum talande för allvarligare sjukdom.[plus.rjl.se]
 • SYMTOM:Blodiga diarrér med minst 6 dagliga tömningar, allmän sjukdomskänsla, buksmärtor, nattliga besvär. KLINISKA FYND:Kliniska fynd är medtagen patient, feber, takykardi, eventuellt dehydrering, diffus ömhet i buken.[medibas.se]
 • Klinisk bild Akut insjuknande eller långvariga besvär av lös avföring med slem och blodtillblandning med eller utan buksmärtor och tenesmer. Vid Mb Crohn fistelbildning och ökad risk för ileus.[janusinfo.se]
 • Var frikostig med frågeställningen cryptosporidios vid vattentunna diarréer och buksmärtor![internetmedicin.se]

Behandling

 • Diagnostik och behandling av vissa typer av gendermatoser (monogenetiskt ärftliga hudsjukdomar).[akademiska.se]
 • En intensiv forskning bedrivs på ett flertal platser i världen för att kartlägga orsaken till iktyossjukdomarna och förbättra behandlingen. Det går ännu inte att bota iktyos, men mycket kan göras för att lindra hudsymtomen.[iktyos.se]
 • Behandling Nydebuterad proktit bedöms ofta i samråd med gastroenterolog. Behandling mot grundorsak, annars i första hand 5-ASA preparat i 4-8 veckor och lokal steroid i form av klysma, skum eller ev supp. i 2-3 veckor, kan ev. behöva upprepas.[praktiskmedicin.se]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Iktyos Definition Iktyos vulgaris är en vanlig hudsjukdom som ärvs inom familjer och som leder till torr, fjällande hud.[sjukdomarna.se]
 • Behandling av lindrigt skov Proktit Supp Asacol 1 x 2 eller supp Pentasa 1 tn, alternativt supp Asacol 1 1 0/supp Pentasa 1 0 0 kombinerat med Colifoam tn. 2-4 veckors behandling.[plus.rjl.se]

Prognos

 • Prognos Iktyos vulgaris kan vara en olägenhet, men det påverkar inte din hälsa allvarligt. Tillståndet försvinner oftast under vuxenlivet, men kan komma tillbaka flera år senare.[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]
 • Prognos Den vanliga iktyosformen föreligger inte vid födseln. I de flesta fall visar sig symtomen under det första levnadsåret, bland de som har sjukdomen, och föreligger hos nästan alla med sjukdomen i femårsåldern.[netdoktor.se]
 • Eventuellt feces-calprotectin (för inflammationsgrad och prognos). Koloskopi alternativt rektoskopi som visar inflammation vid distal ulcerös colit, det vill säga svullen, rodnad och ulcererad slemhinna. Ibland blod och mukopus i lumen.[janusinfo.se]

Etiologi

 • Svårt att på den kliniska bilden avgöra etiologi. Några särdrag: Kräkningar dominerande symtom: Virus, “klassisik matförgiftning” med stafylokocker eller Bacillus cereus.[internetmedicin.se]
 • Etiologi och patogenes Hos män passerar i ljumsken sädesledaren och dess kärlförsörjning och innervation på ett tvärgående sätt genom de tre muskellagren.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • För infektiös kolit talar: akut insättande, 10 tarmtömningar/dygn, kräkningar, feber, antibiotikaintag, födointag, se Tarminfektioner), epidemiologi För kronisk inflammatorisk tarmsjukdom talar: långsamt/subakut insättande, progredierande besvär, tidigare[viss.nu]
 • Bakgrund och epidemiologi Ljumskbråck kan vara medfödda eller förvärvade genom otillräcklig hållfasthet i fascior, muskler och aponeuroser i ljumsken. I sällsynta fall kan ljumskbråck även uppträda till följd av trauma.[netdoktorpro.se]
 • Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Funktionell tarmsjukdom (IBS) Malabsorption Malignitet Epidemiologi Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Kontakt med husdjur? Livsmedelsanamnes.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Iktyos Definition Iktyos vulgaris är en vanlig hudsjukdom som ärvs inom familjer och som leder till torr, fjällande hud.[sjukdomarna.se]
 • Särskilda och/eller förebyggande råd Rök inte! Övrigt Se filmer om ljumskbråckskirurgi Läs vidare om ljumskbråck på engelska wikipedia Om bråck på Svenskt Bråckregister Om laporaskopisk kirurgi på eMedicine Om öppen kirurgi på eMedicine ICD-10.[netdoktorpro.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!