Edit concept Question Editor Create issue ticket

Intertrigo


Presentation

Erytem
 • […] subileus/ileus Långsiktiga Förhöjd risk för kolorektal cancer vid IBD-kolit omfattande större delen av kolon och sjukdomsduration 8-10 år Extraintestinala komplikationer: Primär skleroserande kolangit, irit, artrit, sakroilit samt hudmanifestationer som erytema[viss.nu]
 • Samtidigt med tarmbesvären kan patienten ha: ögonbesvär (irit, episclerit, uveit), ledbesvär (artralgi, sakroileit, pelvospondylit), hudbesvär (psoriasis, erytema nodosum), lever-gallvägsbesvär (primär skleroserande kolangit).[privatmedicin.se]
 • Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos Hemorrojder Analfissur Funktionella besvär, som exempelvis Colon irritabile[internetmedicin.se]
Eksem
 • Dermatit/eksem, psoriasis, överdriven svettning, dålig hygien och undernäring kan också bidra till intertrigo.[firstderm.com]

Behandling

 • Behandling Målet med behandlingen är att få inflammationen att gå tillbaka och förebygga nya utslag. Lindrig intertrigo behandlas med fuktighets- och friktionsbegränsande åtgärder.[netdoktor.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Illustrationer Källor På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]
 • Klick här och testa vår AI gratis – Hudappen.se Behandling av intertrigo Håll utslaget torrt och luftexponerat för att förhindra skavning. Utvärtes krämer kan lindra smärta och klåda, men botar inte intertrigo helt.[firstderm.com]
 • Vid TSH 10 mU/L – överväg behandling, särskilt hos yngre. Vid TSH 4-10 mU/L och symtom på hypotyreos – överväg behandling på prov hos yngre, äldre behöver sällan behandling vid TSH 7.[vardgivare.skane.se]

Prognos

 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Patientinformation Illustrationer Källor På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]
 • Läs mer om behandling och prognos på Tjocktarmscancer.se. Tunntarmscancer Tunntarmscancer är en ovanlig cancerform. Det finns olika typer av tumörer som kan drabba tunntarmen. De vanligaste heter carcinoider och adenocarcinom.[tarmsjukdomar.se]
 • Eventuellt feces-calprotectin (för inflammationsgrad och prognos). Koloskopi alternativt rektoskopi som visar inflammation vid distal ulcerös colit, det vill säga svullen, rodnad och ulcererad slemhinna. Ibland blod och mukopus i lumen.[janusinfo.se]
 • Prognos För den som får behandling är prognosen god. Eftersom de flesta former av hypotyreos är kroniska tillstånd, får man räkna med livslång behandling.[netdoktor.se]
 • Prognos Tyroxinbehandling normaliserar den ökade kardiovaskulära risken som ses vid hypotyreos och med substitutionsbehandling har patienterna normal livslängd.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • […] fall Insättning av levotyroxin vid nyupptäckt hypotyreos hos gravid kvinna Specialiserad vård Akutmottagning – mycket grav hypotyreos Mödrahälsovård/infertilitetsklinik – graviditet eller graviditetsönskan Endokrinologmottagning – vissa specifika fall Etiologi[vardgivare.skane.se]
 • Det är inte klarlagt om tillståndet är kopplat till Hashimotos sjukdom eller om det har annan etiologi.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • För infektiös kolit talar: akut insättande, 10 tarmtömningar/dygn, kräkningar, feber, antibiotikaintag, födointag, se Tarminfektioner), epidemiologi För kronisk inflammatorisk tarmsjukdom talar: långsamt/subakut insättande, progredierande besvär, tidigare[viss.nu]
 • Bakgrund och epidemiologi Jod behövs för bildningen av tyreoideahormon och tillgången på jod varierar i olika delar av världen; främst beroende på olika nivåer av jod i grundvattnet, olika jordmån och växtlighet, varierande tillgång på föda i form av[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Använd sandaler för att förebygga fotsvamp.[netdoktor.se]
 • Att välja salt med jod är därför ett sätt att förebygga struma.[struma.se]
 • För att förebygga återfall av sjukdomen används samma medel. Kirurgisk behandling: Används framför allt vid bristande effekt av medicinering.[privatmedicin.se]
 • Du kan ofta både förebygga och behandla förstoppning genom att dricka mer vatten och äta fiberrika produkter som fullkornsbröd, frukt och grönsaker. Fibrer binder vatten och ser till att tarminnehållet blir mjukare.[kry.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!