Edit concept Question Editor Create issue ticket

Juvenil myoklonisk epilepsi


Presentation

Muskelryckning
 • Olika förlopp: förblir begränsat blir komplext partiellt blir sekundärgeneraliserat Exempel: Motorcortex Kloniska muskelryckningar kontralateralt beroende på vilken del av cortex som drabbas (somatotop organisation).[medicinkompendier.se]
 • Därefter faller man medvetslös omkull med rytmiska muskelryckningar (kloniska kramper) i hela kroppen. Anfallen upphör i regel efter någon eller några minuter. Anfallet är i sig inte skadligt men det finns risk för skador vid fallet.[sv.wikipedia.org]
 • […] aktivitet Absens (alltid påverkat medvetande) Episod av frånvaro med minimal motorisk aktivitet Kloniskt Klonisk regelbunden ryckning Toniskt Tonisk spänning Tonisk–kloniskt Tonisk spänning efterföljd av klonisk ryckning Myoklont Myokloni, oregelbunden muskelryckning[internetmedicin.se]
Anfall
 • Dessa anfall benämns också fokala anfall med sekundär generalisering och är ibland svåra att skilja från tonisk-kloniska anfall med generaliserad start.[internetmedicin.se]
 • Efter ett anfall är återfallsrisken 40%, efter två anfall 75%. Indikation Vid upprepade oprovocerade anfall ( ep-diagnos) CNS-sjuka - hög återfallsrisk.[medicinkompendier.se]
 • anfall Absenser Atypiska absenser Myoklona anfall Toniska anfall Kloniska anfall Atoniska anfall Anfall som inte kan klassificeras Faktaruta 3.[lakemedelsboken.se]
 • Både dessa och primärt generaliserade anfall, anfall som startar i hela hjärnan samtidigt beskrivs nedan. Tonisk-kloniska anfall ("grand mal") Den mest välkända typen av epileptiska anfall.[sv.wikipedia.org]
Tonisk-kloniskt anfall
 • De vanligaste generaliserade anfallsformerna är: tonisk-kloniska anfall absenser myoklona anfall Toniskkloniska anfall Anfallet inleds med förlust av medvetandet och en tonisk fas med stelhet i hela kroppen. Stående patienter faller handlöst.[internetmedicin.se]
 • Behandling av tonisk-kloniska anfall och status epilepticus hos barn respektive vuxna i vardagssituationer och i sjukhusmiljö framgår av Terapirekommendationerna Behandling av tonisk-kloniska anfall och status epilepticus.[lakemedelsboken.se]
 • Synkope obskurationer blekhet förkänsla med yrsel, kallsvett, illamående och öronsus konvulsiv variant ger klonisk-tonisk-kloniskt anfall.[medicinkompendier.se]
 • Tonisk-kloniska anfall ("grand mal") Den mest välkända typen av epileptiska anfall. De börjar med att personen blir stel i hela kroppen (tonisk kramp).[sv.wikipedia.org]
Ofrivilliga rörelser
 • Det debuterar i barndomen och karaktäriseras av återkommande, flera minuter långa attacker med ofrivilliga rörelser som utlöses av en volontär rörelse eller plötslig sinnesrörelse.[internetmedicin.se]
Fall
 • I detta fall krävs dessutom att behandling med epilepsiläkemedel inte har förekommit under perioden.[internetmedicin.se]
 • Ett enstaka epileptiskt anfall leder som regel inte till diagnosen epilepsi, utom i vissa fall då risken för ytterligare anfall bedöms vara stor.[lakemedelsboken.se]
 • Begreppen syftar på att en person som drabbas av ett epileptiskt anfall ofta faller omkull, men finns även absensanfall som gör att man blir frånvarande. Personer med epilepsi sades förr i tiden ha ett närmare band med Gud.[sv.wikipedia.org]
 • BT-fall och arytmier övervakning med EKG tills 30 min efter avslutad infusion långsammare injektion hos äldre och om BT sjunker ett alternativ till Pro-Epanutin är Ergenyl iv Vid misstanke om malnutrition ges inj Betabion 100 mg im.[medicinkompendier.se]

Behandling

 • Avslutande av behandling Ungefär 3 av 4 personer med epilepsi uppnår långtidsremission och flera kan avveckla behandlingen med läkemedel.[lakemedelsboken.se]
 • Att invänta ytterligare ett anfall utan behandling försämrar inte prognosen för epilepsisjukdomen.[internetmedicin.se]
 • Behandling vid anfall Genomgånget anfall Återställd: ingen behandling, lab, ev CT. Ev polikliniskt EEG och neurologbedömning Ej återställd: ingen behandling.[medicinkompendier.se]
 • Status epilepticus kan inträffa till exempel vid avbruten medicinering och kräver omedelbar behandling med muskelavslappnande medel.[sv.wikipedia.org]

Prognos

 • . - Ger epilepsi (grand mal, atoniska, atypiska absenser) patologiskt EEG (spike and wave 3Hz) försämrad kognitiv funktion oftast - Dålig prognos pga svårkontrollerad epilepsi och pga underliggande sjukdom.[medinsikt.se]
 • Idiopatiskt hos 20 %, då med bättre prognos, 40 % mentalt normala.[medicinkompendier.se]
 • Även epilepsi med god prognos som svarar på antiepilepsimedicin innebär en ökad risk för komorbiditet och försämrad livskvalitet.[internetmedicin.se]
 • Personen (och föräldrarna när det gäller barn) ska ges fullständig information om diagnos, prognos och behandlingsalternativ samt vara delaktig i beslutet att påbörja läkemedelsbehandling.[lakemedelsboken.se]

Etiologi

 • Provocerade anfall handläggs inom varierande specialiteter beroende på anfallets etiologi och neurolog kan konsulteras vid behov.[internetmedicin.se]
 • Prognosen vid status epilepticus beror på etiologi, behandlingsstrategi och hur snabbt anfallet kan brytas. Snabb, effektiv och aggressiv behandling är därför viktig liksom utredning av bakomliggande orsak.[lakemedelsboken.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi 0,7% i Sverige har epilepsi. 60 000 individer, varav 10 000 är barn. Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi hos vuxna.[medicinkompendier.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • Patofysiologi Vid ett ep-anfall ökar hjärnans metabolism exotoxicitet genom glutamataktivering apoptos - gäller dock ej vid enstaka, kortvarigt anfall eftersom hjärnan har reserver.[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • Beslutet att sätta in förebyggande behandling påverkas bland annat av patientens önskemål, anfallstyp, prognos och bakomliggande orsak.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!