Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kondrom


Behandling

  • Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.[vardgivare.skane.se]
  • Tumörerna har ett histologiskt klassificeringssystem, eftersom deras histologiska särdrag spelar en viktig roll till exempel då man väljer rätt behandling.[alltomcancer.fi]

Prognos

  • Cancerns differentieringsgrad: högt differentierade, grad I liknar mest normal vävnad och har oftast god prognos medelhögt differentierad, grad II mellanstadier mellan god och dålig prognos lågt differentierade, grad III ja grad IV tumörerna sprider sig[alltomcancer.fi]
  • Ungefär en tredjedel utvecklar fjärrmetastaser med dålig prognos.[vardgivare.skane.se]

Epidemiologi

  • Epidemiologi Skelett- och mjukdelssarkom är en ovanlig cancerform som förekommer i alla åldrar.[vardgivare.skane.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!