Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kräkningar under graviditet


Presentation

Illamående
 • Ca 1/3 upplever illamående och kräkningar vilket innebär att ca 2/3 av alla kvinnor inte upplever illamående eller kräkningar.[niomanader.se]
 • Orsaker till illamående och kräkningar under graviditeten Det är inte sannolikt att vi helt kan undvika det här med illamående under graviditeten. Normalt orsakas det av en ökning i produktionen av hormoner som humant koriongonadotropin (hCG).[attvaramamma.se]
 • Kvinnan söker i regel för att antingen få hjälp mot sitt illamående, som kan vara svårt, eller för att bli sjukskriven då det är omöjligt att gå till jobbet...[akutasjukdomar.se]
 • Forskarna bakom studien drar slutsatsen att illamående är ett tecken på en hälsosam graviditet. Bild: Thinkstock Forskarna bakom studien drar slutsatsen att illamående är ett tecken på en hälsosam graviditet.[dagensmedicin.se]
Kräkning
 • De här hormonerna stimulerar också de emetiska områdena i hjärnan, vilket kan framkalla kräkning.[attvaramamma.se]
 • , som orsak till kräkningarna[akutasjukdomar.se]
 • Ca 1/3 upplever illamående och kräkningar vilket innebär att ca 2/3 av alla kvinnor inte upplever illamående eller kräkningar.[niomanader.se]
 • Illamående och kräkningar under den första månaderna av graviditeten är mycket vanliga, men de kan variera i hög grad. Många upplever bara lite morgonillamående och någon enstaka kräkning, medan andra plågas av våldsamt illamående och kräkningar.[netdoktor.se]

Upparbetning

Hyponatremi
 • Även: subaraknoidal- eller subduralblödning, skalltrauma, hypoglykemi, status epilepticus, postiktalt koma efter epilepsi, cerebral abscess, hjärntumör, myxödemkoma, hypercalcemi, hyponatremi, leversvikt, arytmi, aspiration, hyperventilation.[praktiskmedicin.se]

Behandling

 • Läkarens bedömning, åtgärder och behandling Gyn-anamnes, tidigare grav, abort, paritet. Aktuella besvär? Somatiskt frisk? Ev medicinering, allergi? Debut, duration och karaktär av illamåendet? Emesis i tidig graviditet är oftast av benign karaktär.[akutasjukdomar.se]
 • Behandling Fria luftvägar, framstupa sidoläge, fri venväg. Syrgas. Behandling av den specifika orsaken till medvetslösheten. Vid koma av oklar anledning övervägs alltid hypoglykemi.[praktiskmedicin.se]
 • När situationen senare – det kan vara efter dagar, veckor eller månader – anses vara under kontroll, kan den behandling som framkallat det konstgjorda komat sättas ut.[illvet.se]
 • AKO Skåne-riktlinje för primärvården (D50- Järnbristanemi, D51- Perniciös anemi, D52- Folatbristanemi, D64-P Annan anemi) Primärvård Basal utredning av anemi Behandling och uppföljning vid järn-, B12- och folatbristanemi Utredning och behandling av sekundär[vardgivare.skane.se]
 • Intravenös vätsketillförsel, eventuellt med tillsatta näringsämnen och vitaminer, är mycket viktigt vid behandling av inneliggande patienter med hyperemesis gravidarum. Sondnäring kan användas som ett alternativ.[netdoktor.se]

Prognos

 • I akutläget där framför allt sjukhuset är inkopplat är neurologisk prognos svår att bedöma varför behov av intensivvård inte skall uteslutas utan samråd med intensivvårdskunnig läkare. Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.[praktiskmedicin.se]
 • Prognos Hyperemesis förbättras senare i graviditeten, men besvär med illamående upplevs av 15–20 % av gravida kvinnor också i tredje trimestern, och 5 % lider av illamående fram till födseln.[netdoktor.se]
 • Prognos Vissa villkor som orsakar koma kan vara helt reversibla, vilket återställer individen till hans eller hennes ursprungliga funktionsnivå.[symptomen.se]

Förebyggande

 • Det kan också hjälpa att äta lite på natten eftersom det förebygger morgonkräkningar. Om det är bestämda lukter som utlöser illamåendet eller kräkningarna, så undvik dem.[netdoktor.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!