Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kronisk hyperventilation


Presentation

Stridor
  • Det händer t.ex. varje gång ungarna strider, vilket ibland är ofta. Kanske jag snart kan låta bli att bli stressad över bråkandet? Hoppas det. I så fall får det här ett lyckligt slut och då har det egentligen fört något gott med sig.[annapadda.blogspot.com]

Upparbetning

Kalcium minskat
  • Resultatet är en annan fördelning grad mineraler i kroppen, vilket säkerställer att innehållet kalcium minskar. Normalt folk har ett buffertsystem i kroppsvätskorna höja detta underskott. Det viktiga är detta blod cirkulerande nivåer av bikarbonat.[jackabacon.com]

Behandling

  • Det finns olika behandlingar och metoder som i huvudsak bygger på andningsövningar. Det är i syfte att bibehålla de riktiga mängder syre och kolsyra. Se hemsida Geneeshyperventilatie.nl[jackabacon.com]
  • Kom ihåg att vid behandling inom palliativ vård är målet symtomlindring för patienten! Onkologisk behandling Det är sällan onkologisk behandling av grundsjukdomen är framgångsrik vid symtomatisk behandling i framskridet sjukdomsstadium.[regionorebrolan.se]
  • Behandling Behandling av det akuta anfallet Vid de första anfallen är personen i regel inte medveten om vad som händer. I det läget är det viktigt att lugna vederbörande och förklara att han eller hon överandas.[netdoktor.se]
  • Behandling av dyspné. Fritt efter Ekström MP, et al. BMJ 2015; 349: g7617. En trygg relation och kontinuerlig uppföljning är av stor betydelse vid behandling av patienter med kronisk dyspné.[internetmedicin.se]
  • Behandling Mild alkalos kräver vanligen ingen specifik behandling. Korrigera orsaken till minskad bikarbonatutsöndring. Metabolisk alkalos svarar vanligen bra på infusion av NaCl 9 mg/ml.[janusinfo.se]

Prognos

  • Multidisciplinärt omhändertagande (kombination av lungmedicin, palliativmedicin, fysioterapi och arbetsterapi) kan förbättra patientens förmåga att hantera sin dyspné samt potentiellt även prognos. - Lågdos opioider: Läkemedelsbehandlingen med bäst evidens[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!