Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kronisk sinuit


Presentation

Huvudvärk
 • […] tecken Dessa symtom höjer sannolikheten för komplicerande tillstånd som: Tromb i sinus cavernosus (meningism, visusnedsättning, chemos) Orbital abcess (dislokation av ögat, frontal huvudvärk) Akut rinosinuit Stor överförskrivning av antibiotika föreligger[internetmedicin.se]
Frontal huvudvärk
 • […] tecken Dessa symtom höjer sannolikheten för komplicerande tillstånd som: Tromb i sinus cavernosus (meningism, visusnedsättning, chemos) Orbital abcess (dislokation av ögat, frontal huvudvärk) Akut rinosinuit Stor överförskrivning av antibiotika föreligger[internetmedicin.se]
Ansiktssmärta
 • För att uppfylla definitionen krävs antingen nästäppa eller snuva i kombination med minst ett av följande: Ansiktssmärta eller tryck över ansiktet Nedsatt eller förlorat luktsinne (eller hosta hos barn) och/eller: Endoskopiska tecken på: - Näspolypos[internetmedicin.se]
Nästäppa
 • Karakteristiska symtom är rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda. Medicinsk översikt Öron-näsa-hals Förkylning Virusinfektion i slemhinnor i övre luftvägar där symtom som halsont, nästäppa, snuva, hosta och lätt feber är vanliga.[netdoktorpro.se]
 • Symtom Typiska symtom vid kronisk näs- och bihåleinflammation är ihållande nästäppa och ibland snor och slem från näsan.[netdoktor.se]
 • Både nässkölj och nässprej med kortison minskar nästäppa. Rökning förvärrar symptomen och du mår bättre om du slutar. Vid svåra besvär kan kirurgiska ingrepp vara aktuella – men inte alltid. Fråga gärna din läkare om olika behandlingsalternativ.[kry.se]
 • För att uppfylla definitionen krävs antingen nästäppa eller snuva i kombination med minst ett av följande: Ansiktssmärta eller tryck över ansiktet Nedsatt eller förlorat luktsinne (eller hosta hos barn) och/eller: Endoskopiska tecken på: - Näspolypos[internetmedicin.se]
 • Symtom Nästäppa, sekret från näsan (framåt eller bakåt), nedsatt luktsinne. Ev. tyngdkänsla i ansikte, smärta vid framåtböjning, perkussionsömhet, ev. tandömhet m.m. Hos barn nästäppa, färgad sekret från näsan och hosta.[praktiskmedicin.se]
Hosta
 • Artikel Öron-näsa-hals Tecken på allvarlig sjukdom vid kronisk hosta Hosta är ett vanligt symtom som många gånger är ofarligt, men i vissa fall kan hostan vara tecken på någonting allvarligare.[netdoktorpro.se]
 • Andra symtom – som kan förekomma men som inte är specifika för kronisk näs- och bihåleinflammation – är trötthet, sjukdomskänsla, hosta, dålig andedräkt, heshet och irritation i näsa och svalg.[netdoktor.se]
 • Hos barn nästäppa, färgad sekret från näsan och hosta. Allmän sjukdomskänsla, trötthet och feber kan förekomma. Ibland astmatiska symtom. Symtomduration vid rinosinuit i genomsnitt 2½ vecka.[praktiskmedicin.se]
 • För att uppfylla definitionen krävs antingen nästäppa eller snuva i kombination med minst ett av följande: Ansiktssmärta eller tryck över ansiktet Nedsatt eller förlorat luktsinne (eller hosta hos barn) och/eller: Endoskopiska tecken på: - Näspolypos[internetmedicin.se]
Nysning
 • Karakteristiska symtom är rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda. Medicinsk översikt Öron-näsa-hals Förkylning Virusinfektion i slemhinnor i övre luftvägar där symtom som halsont, nästäppa, snuva, hosta och lätt feber är vanliga.[netdoktorpro.se]

Behandling

 • Dessutom kan besvären gå tillbaka till samma nivå som innan behandlingen, trots långvarig behandling med antibiotika. Vid ihållande besvär som inte blir bättre med vanlig behandling kan kirurgi övervägas.[netdoktor.se]
 • Anamnes Tidigare sinuiter, behandling, röntgen, tandstatus, tandläkarbehandling? Uppgift om pågående eller nyligen genomgången förkylning krävs för diagnostik av (rinogen) sinuit.[viss.nu]
 • BEHANDLING Behandlingen vid kronisk dental sinuit är att eliminera dental infektion. Endodontisk eller parodontal behandling, alternativt kirurgisk behandling då tanden avlägsnas. Vid svårighet att uppnå infektionsfrihet bör tanden extraheras.[internetodontologi.se]
 • Se PM - Astma, vuxna - utredning och behandling Kirurgisk behandling En del patienter med CRS behöver kompletterande kirurgisk behandling för att lindra symtom och/eller underlätta åtkomst för den nasala steroidbehandlingen.[internetmedicin.se]
 • Behandling Spontanläkning vid bakteriell rinosinuit är mycket hög. ÖLI-symtom 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kind-hålor innebär som regel symtomatisk behandling med nasal steroid.[praktiskmedicin.se]

Prognos

 • Prognos Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad sinuit är mycket hög, varför symtomatisk behandling kan prövas i många fall. Oklara incidens och prevalenssiffror på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.[viss.nu]
 • Prognos Kronisk näs- och bihåleinflammation kan sällan botas men behandlingen kommer att kunna minska symtomen och förbättra livskvaliteten.[netdoktor.se]
 • PROGNOS Prognosen för tillfrisknande är relativt god men besvär i form av nästäppa kan kvarstå en längre tid efter att patienten blivit infektionssanerad. Troligen är miljön och anatomin i sinus påverkad och återhämtningstiden kan vara förlängd.[internetodontologi.se]

Etiologi

 • Etiologi Vanlig förkylning ger en akut rinosinuit, en näs- och bihåleinflammation. Virus utgör därmed den vanligaste etiologin. Tillståndet kan kompliceras av en bakterieinfektion.[janusinfo.se]
 • Etiologi Mikrofloran vid dental sinuit efterliknar den orala mikrofloran med viss övervikt mot anaerob mikroflora.[internetodontologi.se]
 • Etiologi Rhinovirus svarar för 50 % av all viral akut rinosinuit (ARS) förkylning Vid akut bakteriell rinosinuit (ABS) är följande agens vanligast: - S. pneumoniae - H. influenzae - M. catarrahallis Etiologin för kronisk rinosinuit (CRS) är okänd.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!