Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kutan sarkoidos


Behandling

  • Behandling vid icke akut sarkoidos Det är inte heller säkert att du behöver behandling om du har den icke akuta formen av sarkoidos.[1177.se]
  • Behandling Det finns ingen botande behandling mot sarkoidos. De flesta former går över av sig själv, även om det kan ta flera år. De som drabbas av den akuta sarkoidosen blir oftast friska snabbare.[lungsjukdom.se]
  • Behandla den bakomliggande sjukdomen Själva utslagen bör dock inte stå i fokus vid behandling. Den centrala behandlingen bör därför riktas mot bakomliggande och utlösande orsaker.[rosfeber.se]
  • Internationellt finns det emellertid skillnader i hur en sådan behandling genomförs. Kortisonbehandling är en långvarig behandling som pågår från tre månder och upp till ett år.[netdoktor.se]
  • […] hos specialist Vanligen långvarig behandling Publicerat: 2018-01-15 Giltigt till: 2021-01-31 Faktaägare: AKO Skåne[vardgivare.skane.se]

Prognos

  • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]
  • Den icke-akuta sarkoidosen har god prognos, men ca 10% utvecklar fibros och får livslånga besvär. Akut sarkoidos även kallad Löfgrens syndrom. Denna form har ett snabbare förlopp med feber och ledvärk. Ledvärken är tydligast i fotleden.[sv.wikipedia.org]
  • Akut insjuknande är som regel, men inte alltid, förknippat med god prognos medan patienter med diskretare symtom före diagnos riskerar att få mer utdraget sjukdomsförlopp.[internetmedicin.se]

Epidemiologi

  • Epidemiologi Sarkoidos debuterar oftast i åldrarna 20-40 år. Den är mycket ovanlig efter 60 år och före puberteten. Sjukdomen är något vanligare hos kvinnor.[sv.wikipedia.org]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!