Edit concept Question Editor Create issue ticket

Levercirros


Presentation

Konfusion
 • I kognitionsgruppen ingår även delirium eller konfusion som man också kallar det, säger Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet. Lars-Olof Wahlund sörjer inte demensbegreppet.[demenscentrum.se]
 • […] kognition – beteende- och personlighetsaspekter Kriterier för kognitiv sjukdom Signifikant försämring jämfört med tidigare nivå i minst en kognitiv domän Varaktig försämring som verifieras via anamnes och kognitiv testning Uppträder inte enbart under konfusion[vardgivare.skane.se]
 • Normalt åldrande Depression Utmattningsdepression / långvarig hög psykosocialbelastning Läkemedelsbiverkan Ångestsjukdom Neuropsykiatriskt funktionshinder Missbruk Tyroideasjukdom och andra endokrina/metabola störningar Sömnapné Förvirringstillstånd (akut konfusion[internetmedicin.se]
Skakning
 • Tecken på leversjukdom kan också vara kärlvidgning på kroppen, rodnad av handflator, nagelförändringar, skakningar i händerna, en speciell doft från munnen och ögonförändringar.[netdoktor.se]
Illamående
 • I det första stadiet av sjukdomen är vanliga symtom att man blir trött, att man ofta är illamående och att man går ner i vikt. I ett senare stadie av skrumplever kan huden och även ögonvitorna bli gulaktiga.[doktorn.com]
 • Tidiga symptom vid skrumplever är: Trötthet Illamående Aptitlöshet Blåmärken som lättare uppstår Näsblödningar Symptom – senare Om sjukdomen utvecklats ännu mer kan du få mer tydliga symptom.[skrumplever.se]
Hematemes
 • Esofagusvaricer som blött Blödande varicer uppmärksammas genom större hematemes eller melena. Efter endoskopisk behandling av varicer kan övergående eller någon gång bestående dysfagi uppstå. Varicer som inte blöder ger inga symtom.[viss.nu]
Gulsot
 • Sjukdomen orsakas ofta av alkoholism, men kan också orsakas av hepatitinfektion, gulsot, och andra sjukdomar. Skador på levern från alkoholism eller sjukdom gör att ärr bildas i levervävnaden.[medibas.se]
 • Senare symptom vid skrumplever är: Gulsot som ger gul hud och gula ögonvitor Mörkare urin Minskad muskelmassa Åderbråck i strupen som orsakar blodkräkningar Lös blodig (eller svart, torkat blod) avföring Vätska i mage, ben och fötter Blöder du kan du[skrumplever.se]
 • Prognos Medianöverlevnaden vid skrumplever är cirka två år (räknat från diagnostillfället) om en eller flera komplikationer (gulsot, ascites, varixblödning eller encefalopati) föreligger när diagnosen ställs.[sv.wikipedia.org]
 • Vid måttlig till uttalad levercirros uppkommer dock svullnad av buken till följd av vätska, åderbråck i matstrupen som kan leda till svåra blödningar och gulsot.[netdoktor.se]
Hepatomegali
 • […] telangiektaser (framträdande ytliga spindelliknande blodkärl) Palmarerytem Trumpinnefingrar och vita naglar Parotisförstoring (främst vid alkoholinducerad cirros) Petekier Endokrina förändringar, till exempel euthyroid-sick syndromes Muskelatrofier Hepatomegali[sv.wikipedia.org]
Klåda
 • Klåda I första hand prövas kolestyramin (Questran 4 g x 1-2 p.o.), i andra hand naltrexon eller rifampicin (Rimactan). Revia och Rimactan ska ges med försiktighet vid nedsatt leverfunktion. Antihistaminer har endast sedativ effekt.[internetmedicin.se]
 • Trötthet, klåda, blödningsbenägenhet och avmagring förekommer. Ofta ses ökad infektionskänslighet med recidiverande bakteriella infektioner (UVI, pneumoni).[viss.nu]
 • Om levern inte klarar av att rena blodet tillräckligt kan gulsot och klåda uppstå. Orsak Många sjukdomar kan orsaka levercirros. Vanliga orsaker är alkoholmissbruk och leverinflammation med infektion av hepatit B eller hepatit C.[netdoktor.se]
Splenomegali
 • […] ytliga spindelliknande blodkärl) Palmarerytem Trumpinnefingrar och vita naglar Parotisförstoring (främst vid alkoholinducerad cirros) Petekier Endokrina förändringar, till exempel euthyroid-sick syndromes Muskelatrofier Hepatomegali (förstorad lever) Splenomegali[sv.wikipedia.org]
 • […] förhöja leverenzymer, speciellt vid symtom som klåda, trötthet, blödningsbenägenhet eller recidiverande bakteriella infektioner Fynd av spider-nevi, palmara erytem eller ikterus i status Oklar trombocytopeni, förhöjt B-PK(INR) eller hypoalbuminemi Oklar splenomegali[internetmedicin.se]
Viktminskning
 • Vid diuretikabehandling är målsättning viktminskning max 0.5 kg/dag, eventuellt mer om perifera ödem föreligger. Minska doserna vid för snabb viktnedgång.[viss.nu]
 • Symptom Trötthet och viktminskning Feber Arteriella spiders och telangiektaser (framträdande ytliga spindelliknande blodkärl) Palmarerytem Trumpinnefingrar och vita naglar Parotisförstoring (främst vid alkoholinducerad cirros) Petekier Endokrina förändringar[sv.wikipedia.org]
Anemi
 • Trombocytopeni, anemi, lågt s-albumin, högt PK, förhöjda transaminaser (kan vara normala i enstaka fall) och hyponatremi kan föreligga vid cirros. Även vid uppenbar alkoholöverkonsumtion ska etiologisk utredning göras.[viss.nu]
 • Blödning och förstoring av mjälte leder ofta till anemi. Ett vanligt tecken är ascites, det vill säga att vätska förekommer fritt i bukhålan. Ofta gör man biopsi, ultraljud (transient elastografi) och datortomografi av levern.[sv.wikipedia.org]
Benödem
 • […] leversjukdom - ledbesvär, sicca-symtom, inflammatorisk tarmsjukdom, tyreoideasjukdom Alkohol-steatohepatit – beroendeproblematik, kronisk pankreatit NASH – metabolt syndrom, kardiovaskulär sjukdom, typ-2 diabetes Kronisk högersidig hjärtsvikt – pleuravätska, benödem[internetmedicin.se]
Utmattning
 • Se behandlingsöversikt Demens - utredning i primärvård I praktiken är depression och utmattning/utbrändhet de vanligaste bakomliggande tillstånden för personer i arbetsför ålder.[internetmedicin.se]
Njursvikt
 • Hepatorenalt syndrom (HRS) Njursvikt subakut/akut i samband med leversvikt. Tillstånd med allvarlig prognos. Sjukhusfall. Cirka 5% av storkonsumenter av alkohol utvecklar levercirros.[viss.nu]
 • Detta är en form av njursvikt som uppstår som ett resultat av leversvikt. Tillståndet kan ha ett akut och allvarligt förlopp, men också vara mindre dramatiskt. Hepatocellulärt karcinom.[netdoktor.se]

Behandling

 • Kompenserad cirros Behandling av kausal orsak. Specifik behandling kan vara aktuellt vid vissa cirrosorsaker, t.ex. (antiviral behandling vid hepatit B och C, blodtappningar vid hereditär hemokromatos, kortison vid autoimmun hepatit).[viss.nu]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Skrumplever (Levercirros) Definition Cirros är ärrbildning i levern och dålig leverfunktion som en följd av kronisk leversjukdom[sjukdomarna.se]
 • Skulle man ha stora problem med alkohol finns det olika behandlingar man kan söka för eventuell alkoholism. Dessutom kan man kolla upp om det skulle finnas giftiga kemikalier i sin arbetsmiljö.[doktorn.com]
 • Ultraljudskontroller bör endast göras på patienter som kan bli aktuella för aktiv behandling (d v s levertransplantation, resektion, lokalablativ behandling eller kemoembolisering) om en tumör upptäcks.[internetmedicin.se]
 • Behandling av skrumplever kan inte reparera de skador som levern redan fått. Däremot kan behandlingen göra att sjukdomen inte förvärras samt att symptomen lindras.[skrumplever.se]

Prognos

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Skrumplever (Levercirros) Definition Cirros är ärrbildning i levern och dålig leverfunktion som en följd av kronisk leversjukdom[sjukdomarna.se]
 • Tillstånd med allvarlig prognos. Sjukhusfall. Cirka 5% av storkonsumenter av alkohol utvecklar levercirros.[viss.nu]
 • Prognos Prognosen är mycket varierande eftersom den påverkas av flera faktorer som orsak, svårighetsgrad, förekomst av komplikationer eller andra eventuella sjukdomar. Vid tidig upptäckt och lyckad behandling blir risken för komplikationer mindre.[netdoktor.se]
 • Prognos Medianöverlevnaden vid skrumplever är cirka två år (räknat från diagnostillfället) om en eller flera komplikationer (gulsot, ascites, varixblödning eller encefalopati) föreligger när diagnosen ställs.[sv.wikipedia.org]
 • Prevalens och prognos Man bedömer att var sjätte person äldre än 70 år har MCI, lindrig kognitiv störning.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Behandling Behandlingen ser olika ut beroende på cirrosens etiologi och vilka sekundära tillstånd som föreligger. Nedan följer några möjliga behandlingsåtgärder.[sv.wikipedia.org]
 • […] hemokromatos) S-alfa-1-antitrypsin (Alfa-1-antitrypsinbrist) fP-glukos, BMI, S-triglycerider (NASH) På patienter 40 år: S-ceruloplasmin (ev kompletterat med dU-koppar) (Mb Wilson) Vid misstanke på cirkulatorisk genes: ultraljud buk, ekokardiografi Vid oklar etiologi[internetmedicin.se]
 • – påtagliga vitsubstansförändringar eller lakunära infarkter Diagnos – uppfyllda kriterier för kognitiv sjukdom (eller lindrig kognitiv svikt) samt neurologiska symtom och bilddiagnostiska fynd Blanddemens Blanddemens – kognitiv sjukdom med multipel etiologi[vardgivare.skane.se]

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Skrumplever (Levercirros) Definition Cirros är ärrbildning i levern och dålig leverfunktion som en följd av kronisk leversjukdom[sjukdomarna.se]
 • Finns det något sätt att förebygga och undvika skrumplever på? Det man kan göra för att undvika levercirros är att begränsa sin alkoholkonsumtion.[doktorn.com]
 • Vanliga orsaker till HE är ökad produktion av kvävehaltiga toxiner i colon, infektioner, blödningar, dehydrering, olämpliga läkemedel (bensodiazepiner och andra psykoaktiva läkemedel samt spironolakton) Identifiera och behandla den bakomliggande orsaken Förebygg[viss.nu]
 • Men det finns behandling mot skrumplever som kan hålla sjukdomen i schack och förebygga att levern inte skadas mer. Symptom Symtpomen för skrumlever kommer gradvis i flera olika steg.[skrumplever.se]
 • Internmedicin, 4:e upplagan, Göran Berglund (Liber 2006) ISBN 9147052961 v • rAlkohol och hälsa Förebyggande av beroende Nykterhet Absolutism · Anonyma Alkoholister · Nykterhetsrörelsen · Alkoholavgiftning · Alkoholrehabilitering Alkoholbegränsning Rekommenderat[sv.wikipedia.org]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!