Edit concept Question Editor Create issue ticket

Malignt gliom


Presentation

Hypertoni
 • […] huggormsbett · Förlossningsskador · Fysiologisk omställning vid partus · Gastroenterit · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom · Hälta · Hematuri och proteinuri · Henoch-Schönlein · Hjärt- lungräddning på barn · Hjärtauskultation · Hjärtsvikt · Huvudvärk · Hypertoni[medicinkompendier.se]
Anfall
 • Vi är också intresserade av att utvärdera resultaten avseende kognitiva funktioner och neurologiska symptom såsom epileptiska anfall under sjukdomsförloppet.Våra translationella studier består av antikroppsbaserad proteomik på vävnader från DLGG, där[neuro.uu.se]
 • Klinik Det absolut vanligaste symtomet vid intrakraniella tumörer är epileptiskt anfall. Debut av epilepsi i vuxen ålder ska alltid föranleda utredning.[netdoktorpro.se]
 • Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan orsaka olika symptom, som till exempel: Huvudvärk, yrsel, illamående Epileptiska anfall (krampanfall) Synrubbningar Tal- och rörelseproblem Onormal trötthet Psykiska förändringar/personlighetsförändringar[alivia.se]
Huvudvärk
 • Och även om huvudvärk, som nämnts ovan, är vanligt symtom vid diagnos, så är det ett relativt ovanlig och ospecifikt debutsymtom.[netdoktorpro.se]
 • […] och huggormsbett · Förlossningsskador · Fysiologisk omställning vid partus · Gastroenterit · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom · Hälta · Hematuri och proteinuri · Henoch-Schönlein · Hjärt- lungräddning på barn · Hjärtauskultation · Hjärtsvikt · Huvudvärk[medicinkompendier.se]
 • Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan orsaka olika symptom, som till exempel: Huvudvärk, yrsel, illamående Epileptiska anfall (krampanfall) Synrubbningar Tal- och rörelseproblem Onormal trötthet Psykiska förändringar/personlighetsförändringar[alivia.se]
Yrsel
 • · Arteriovenösa missbildningar · Bakteriell meningit · Basala ganglierna · BPPV · Central neurogen smärta · Central yrsel · Cerebellära sjukdomar · Cerebral abscess och spinal epiduralabscess · Chorea major et minor · Coma · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom[medicinkompendier.se]
 • Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan orsaka olika symptom, som till exempel: Huvudvärk, yrsel, illamående Epileptiska anfall (krampanfall) Synrubbningar Tal- och rörelseproblem Onormal trötthet Psykiska förändringar/personlighetsförändringar[alivia.se]
 • En tumör i lillhjärnan ger oftare balanssvårigheter och yrsel, medan en spinal tumör (i eller intill ryggmärgen) mer typiskt ger domningar och pareser i höjd med och nedanför tumörens lokalisation.[netdoktorpro.se]
Personlighetsförändring
 • Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan orsaka olika symptom, som till exempel: Huvudvärk, yrsel, illamående Epileptiska anfall (krampanfall) Synrubbningar Tal- och rörelseproblem Onormal trötthet Psykiska förändringar/personlighetsförändringar[alivia.se]
 • Därnäst följer fokala bortfallssymtom, till exempel domningar och/eller pareser, och personlighetsförändring.[netdoktorpro.se]
Nystagmus
 • Ledningshinder · Lymfadenitis collis · Maligna tumörer i larynx · Mb Ménière · Mononukleos · Motorikrubbningar i esofagus · Munbottenflegmone · Muntorrhet · Näsblödning · Näsfurunkel · Näspolypos · Nästrauma och septumskador · Nedsatt hörsel hos barn · Nystagmus[medicinkompendier.se]
Illamående
 • Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan orsaka olika symptom, som till exempel: Huvudvärk, yrsel, illamående Epileptiska anfall (krampanfall) Synrubbningar Tal- och rörelseproblem Onormal trötthet Psykiska förändringar/personlighetsförändringar[alivia.se]
 • De näst vanligaste symtomen är de som tyder på intrakraniell tryckstegring, framför allt huvudvärk och illamående/kräkningar, som typiskt uppträder på efternatten eller morgonen.[netdoktorpro.se]
Kräkning
 • De näst vanligaste symtomen är de som tyder på intrakraniell tryckstegring, framför allt huvudvärk och illamående/kräkningar, som typiskt uppträder på efternatten eller morgonen.[netdoktorpro.se]
Urininkontinens
 • […] och främmande kropp · Tillväxtrubbningar · Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS · Yttre genitalia Geriatrik · Äldrepsykiatri · Dehydrering · Demens · Farmakologi hos äldre · Geriatrisk juridik · Malnutrition · Rehabilitering · Symptom hos äldre · Trycksår · Urininkontinens[medicinkompendier.se]

Behandling

 • I de flesta fall är behandlingen en kombination av operation, cytostatika eller andra läkemedel samt strålbehandling. Valet av behandling efter operation baseras på cancertyp och tumörens placering.[alivia.se]
 • Behandlingen inbegriper en kombination av kirurgi, strålning och cytostatika, men vilken som är den mest effektiva behandlingsmetoden samt optimal tidpunkt för behandling är fortfarande omdebatterat.[neuro.uu.se]
 • Behandling Förstahandsvalet vid behandling av de flesta cancerformer är operation. Syftet är då att operera bort primärtumören i sin helhet och med kirurgisk marginal, med en avvägning mot hur mycket ingreppet skadar omkringliggande vävnad.[netdoktorpro.se]
 • · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida · Cellulit och flegmone · Cerebral abscess · Clostridium difficile · CMV · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes[medicinkompendier.se]

Prognos

 • De har generellt tämligen god prognos, men har en benägenhet att recidivera, och även att utvecklas vidare till en grad III- eller IV-tumör.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Jämfört med många andra tumörformer, vet man relativt lite om orsakerna till CNS-tumörer. Känt är att tidigare genomgången strålbehandling mot huvud/hals-regionen ger ökad risk för både godartade och elakartade hjärntumörer.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Totalt diagnostiseras över 1 200 nya fall per år i Sverige och drygt hälften är maligna. Enligt WHO:s klassifikation (ref 1) finns över 100 olika typer, indelade efter cellursprung och malignitetsgrad.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Särskilda och/eller förebyggande råd Eftersom vi vet så lite om etiologin (se ovan) är möjligheten till konkreta livsstilsråd mycket begränsad.[netdoktorpro.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!