Edit concept Question Editor Create issue ticket

Malignt melanom


Presentation

Illamående
 • Antiemetikum Läkemedel som förhindrar illamående och uppkastningar. Antihormoner Läkemedel vilkas önskade effekt på vävnader och organ är att dämpa eller förhindra bestämda hormoners verkan (se Hormonreceptor).[alltomcancer.fi]
 • En tredjedel av patienterna märkte vanliga symtom: trötthet, brist på ton, illamående eller uppblåsthet, så de misstänkte inte uppkomsten av en så allvarlig sjukdom.[offenders.ru]
Klåda
 • Oftast är melanom symtomlösa men det kan förekomma ihållande eller återkommande irritationskänsla, oftast klåda, ibland tillsammans med rodnad kring lesionen. Det kan vara den enda malignitetsignalen i en för övrigt ospecifik lesion.[viss.nu]
 • Klåda är dock ett väldigt ospecifikt tecken eftersom det också ofta noteras vid nevi, seborroiska keratoser och andra pigmenterade förändringar som är något upphöjda från hudens yta. Vid makroskopisk ulceration kan blödningar förekomma.[internetmedicin.se]
Splenektomi

Behandling

 • Där beslutas gemensamt om bästa behandlingen för varje enskild patient.[akademiska.se]
 • Behandlingar Det säkraste och effektivaste sättet att behandla malignt melanom är i de flesta fall att operera bort hudförändringen.[cancerfonden.se]
 • Behandling: Operation, strålebehandling, immunterapi, cellgifter. 20 % chans till överlevnad.[iform.se]

Prognos

 • Prognos Tidig diagnos och behandling är avgörande för prognosen. Maligna melanom med ytlig spridning kan botas genom operation. Omkring 95 % av patienterna överlever sjukdomen.[netdoktor.se]
 • Att då kunna ställa en korrekt prognos är viktigt men kan vara svårt.[vetenskaphalsa.se]
 • Patienterna söker oftast primärvården sent och har då redan mer avancerade melanom med sämre prognos.[cancercentrum.se]
 • Överlevnadstalet anges vanligen i procent och med dess hjälp bedöms cancerpatienternas genomsnittliga prognos. Överlevnadsundersökning Mätning av cancerpatienternas prognos.[alltomcancer.fi]
 • Lämnas dessa förändringar utan åtgärd har de emellertid bara en marginellt bättre prognos än duktalt adenocarcinom, som kan sägas ha den mest dystra prognosen av alla våra cancersjukdomar.[researchweb.org]

Etiologi

 • Följande former finns av pankreatit med distinkta morfologiska egenskaper (30): Autoimmun pankreatit: fibroinflammatorisk sjukdom med förmodad autoimmun etiologi som kan vara en del i en multipel organsjukdom.[cancercentrum.se]
 • Etiologi Sjukdomens orsaker. Exposition Utsatthet; att vara utsatt t.ex. för solljus, asbestdamm etc. F FAP Familjär adenomatos, familiär adenomatotisk polypos.[alltomcancer.fi]

Epidemiologi

 • Epidemiologi 2017 diagnostiserades 4 075 nya fall av invasiva MM (växt genom basalmembranen ner i dermis).[internetmedicin.se]
 • Epidemiologi Vetenskap som kartlägger hur vanlig en sjukdom är, förändringarna i frekvensen (sjukdomen blir vanligare eller sällsyntare) samt orsakerna till detta.[alltomcancer.fi]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Läs mer Att förebygga hudcancer 2016-05-10 Mellan 9 och 13 maj 2016 pågår Euromelanoma Day – en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.[vetenskaphalsa.se]
 • Därför är det nödvändigt att regelbundet genomgå förebyggande undersökningar och behandla förändringar före tumören.[offenders.ru]
 • Det understryker vikten av att hitta vägar att förebygga, tidigt diagnostisera och behandla denna cancerform på ett mycket effektivare sätt än vad vi är mäktiga idag.[onkologiisverige.se]
 • Det är inte visat att thymektomin skulle kunna förebygga utveckling av den maligna thymuscarcinoiden. Kirurgin är till sin natur palliativ då man vet att recidiv är vanliga.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!