Edit concept Question Editor Create issue ticket

Malignt neoplasma i testikeln


Presentation

Ryggsmärta
 • Hos en mindre del av patienterna ( 10) så debuterar sjukdomen med symtom från metastaser, till exempel ryggsmärta på grund av retroperitoneala metastaser eller dyspne orsakad av lungmetastaser.[netdoktorpro.se]
 • Utvecklingen av en tumör påverkar kroppens tillstånd negativt, vilket resulterar i följande symtom: ökad kroppstemperatur; minskning av arbetskapacitet; ryggsmärta dålig aptit.[swe.iexperiencehealth.com]
Förstorad testikel
 • testikel; T-3 - tumören tränger in i proteinmembranet och spirer i den extra vävnaden; T-4 - tumörprocessen sträcker sig bortom testikelns gränser, som spirer i spermatkabeln eller scrotalvävnaden; N-1 - vid radiologiska och radioisotopdiagnostiska regionala[swe.iexperiencehealth.com]
Svullnad i pung

Behandling

 • Behandling Vid behandling av testikelcancer hos vuxna patienter skiljer man på de två huvudtyperna seminom och icke-seminom.[netdoktorpro.se]
 • Efter kirurgisk behandling föreskrivs även strålning och kemoterapi.[swe.iexperiencehealth.com]
 • Adjuvans, adjuvant behandling Behandling med cancerläkemedel efter operation och/eller strålbehandling. Syftet är att förstöra sådana latenta tumörhärdar, vilkas existens inte kan observeras.[alltomcancer.fi]

Prognos

 • Överlevnadstalet anges vanligen i procent och med dess hjälp bedöms cancerpatienternas genomsnittliga prognos. Överlevnadsundersökning Mätning av cancerpatienternas prognos.[alltomcancer.fi]
 • Sjukbehandling och prognos Terapi för testikelcancer är baserad på det traditionella kirurgiska tillvägagångssättet, kemoterapi och strålningsexponering.[swe.iexperiencehealth.com]
 • Prognos Över 90 procent av patienterna med testiscancer kan idag botas tack vare behandling med moderna cytostatika där cisplatin utgör den viktigaste komponenten.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Etiologin till testikelcancer är okänd. Några riskfaktorer är identifierade såsom retentio testis, genitala missbildningar, infertilitet och dysgonadala syndrom.[netdoktorpro.se]
 • Etiologi Sjukdomens orsaker. Exposition Utsatthet; att vara utsatt t.ex. för solljus, asbestdamm etc. F FAP Familjär adenomatos, familiär adenomatotisk polypos.[alltomcancer.fi]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Testikelcancer är den vanligaste formen av cancer hos män i åldern 20–40 år och utgör cirka 1 procent av all cancer hos män.[netdoktorpro.se]
 • Epidemiologi Vetenskap som kartlägger hur vanlig en sjukdom är, förändringarna i frekvensen (sjukdomen blir vanligare eller sällsyntare) samt orsakerna till detta.[alltomcancer.fi]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Patienter med låg risk att utveckla metastaser får idag välja mellan en kort förebyggande (adjuvant) behandling med cytostatika (kombinationen bleomycin, etoposid, cisplatin, BEP) eller enbart kontroller med röntgenundersökningar och mätningar av tumörmarkörer[netdoktorpro.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!