Edit concept Question Editor Create issue ticket

Mesenterisk artärtrombos


Behandling

  • Behandling: Inj vitamin-B1 i profylaxdos. Näring vätska. Njurinsufficiens Reducerad utsöndring av klorid, fosfat, sulfat mm. Hyperkloremi typiskt. Behandling: Natriumbikarbonat iv (i lättare fall po) och/eller dialys.[janusinfo.se]
  • Behandling Behandling för acidos fokuserar på den underliggande orsaken till tillståndet.[halsatips.com]

Prognos

  • Prognos Metabol acidos är ett tillstånd som har utlösts av ett underliggande tillstånd. Hur allvarlig grundsjukdomen är avgör oftast vilken behandling som är aktuell och hur det går för patienten.[netdoktor.se]
  • Det finns ett samband mellan högt laktat och dålig prognos för denna grupp. Behandling: Åtgärda underliggande orsak till hypoxi och cirkulations-störning. Ge oxygen och inotropa medel vb.[janusinfo.se]

Etiologi

  • […] syra-basbalansrubbning eller en del av en blandad syra-basbalansrubbning Beräkning av Anjongap (AG) Beräkning AG [K ] [Na ] – [Cl–] – [HCO3-] Normalt anjongap 6–12 mmol/l Epidemiologi Vanligare bland patienter med DM typ 1 och personer med njursvikt Etiologi[medicinbasen.se]
  • Etiologi Alla typer av chock hypovolemi, chock, otillräcklig perfusion, sepsis Anaerob metabolism ger laktatbildning blodgaserna påverkas först efter en tid![medicinkompendier.se]

Epidemiologi

  • Metabolisk acidos kan vara en ren syra-basbalansrubbning eller en del av en blandad syra-basbalansrubbning Beräkning av Anjongap (AG) Beräkning AG [K ] [Na ] – [Cl–] – [HCO3-] Normalt anjongap 6–12 mmol/l Epidemiologi Vanligare bland patienter med DM[medicinbasen.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

  • Undvik söta drycker Det finns enkla tips som kan förebygga dålig munhälsa: regelbundna matvanor, använd vatten som törstsläckare, elektrisk tandborste, fluortandkräm och eventuell fluorlösning, sockerfria sugtabletter eller tuggummin (kan minska muntorrheten[1177.se]
  • Hypokalemi skall förebyggas. Snabbsvar på S-Natrium och -kalium erhålls på de flesta akut-IVA-mottagningar inom 5 min. Kalium tillförs vid S-K under 5,2 mmol/L.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!