Edit concept Question Editor Create issue ticket

Metastatisk äggstockskarcinom


Presentation

Illamående
 • Symtom som är vanliga är fyllnadskänsla och illamående, ändrade avföringsvanor, uppblåsthet i buk, värk, samlagssmärta, urinträngningar och ökat bukomfång.[sahlgrenska.se]
 • I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna trötthet (32,4 %), illamående (25,1 %), diarré (18,9 %), minskad aptit (18,4 %), förstoppning (18,4 %), infusionsrelaterade reaktioner (17,1 %), viktminskning (16,6 %) och kräkningar (16,2 %).[onkologiisverige.se]
 • Vanligast var trötthet och illamående (grad 1) (36 %); grad 2- och 3-toxicitet rapporterades i 2 respektive 3 %. Inga grad 4- eller 5-biverkningar registrerades. Endast grad 1- och 2-toxicitet registrerades för de få patienterna med BC (929).[cancercentrum.se]
Buksmärta
 • De vanligaste biverkningarna grad 3 var anemi (6,0 %), andnöd (3,9 %) och buksmärtor (3,0 %). Allvarliga biverkningar var immunrelaterade och infusionsrelaterad reaktioner.[onkologiisverige.se]
Smärta
 • Smärtorna är i början dova och intermittenta, men förvärras. Nattsmärtor och vilosmärtor är vanligt. Smärtor som förvärras vid belastning kan vara en varning om en hotande patologisk fraktur.[netdoktorpro.se]
 • De fall som upptäcks tidigt kan föregås av akuta smärtor lågt i buken eller ökat bukomfång/kännbar tumör, vilket leder till att man hittar en förändring på en eller båda äggstockar.[sahlgrenska.se]
Viktminskning
 • I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna trötthet (32,4 %), illamående (25,1 %), diarré (18,9 %), minskad aptit (18,4 %), förstoppning (18,4 %), infusionsrelaterade reaktioner (17,1 %), viktminskning (16,6 %) och kräkningar (16,2 %).[onkologiisverige.se]
Vaginal blödning
 • Vissa känner en ökad trötthet, andfåddhet, får vaginala blödningar och man kan utveckla blodproppar lågt i buken eller i benen.[sahlgrenska.se]

Behandling

 • Standardbehandlingen är systemisk behandling: cytostatikabehandling eller endokrin behandling tillsammans med anti-HER2-styrd behandling för patienter med HER2-positiv sjukdom (812).[cancercentrum.se]
 • Vilken behandling patienterna fick är okänd, men eftersom det är en randomiserad studie förväntas effekten av skillnad mellan behandlingar i de två grupperna vara minimal.[oasmia.com]
 • Tandstatus bör kontrolleras inför insättandet av skelettstärkande behandling och patienten skall informeras om att hon skall undvika invasiva tandingrepp under pågående behandling.[netdoktorpro.se]
 • Chanserna för en framgångsrik operation kan förbättras markant om patienten får en effektiv medicinsk behandling som krymper tumören före operationen.[biostock.se]
 • Lynparza godkänd i EU för behandling av ärftlig bröstcancer EU-kommissionen har godkänt Lynparza (olaparib) som behandling mot BRCA-muterad HER2-negativ avancerad bröstcancer.[onkologiisverige.se]

Prognos

 • Hos patienter med god prognos väljer man operativa ingrepp och rekonstruktioner som minimerar risken för långtidskomplikationer, och hos patienter med sämre prognos väljer man så enkla ingrepp som möjligt.[netdoktorpro.se]
 • Detta innebär en ny behandlingsmöjlighet för en utsatt patientgrupp med en allvarlig prognos. Lynparza är resultatet av ett samarbete mellan MSD och AstraZeneca. Läs mer...[onkologiisverige.se]
 • Patienter som utvecklar CNS-metastaser har en generellt sett dålig prognos.[cancercentrum.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Skelettmetastaser har vanligen ett relativt långsamt förlopp och etablerar sig första hand i den röda benmärgen som finns i axialskelettet.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Incidensen av skelettmetastaser vid spridd bröstcancer eller prostatacancer ligger i storleksordningen 70-80 procent.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • […] och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi · immunterapi · kemoterapi · stamcellstransplantation · strålbehandling[sv.wikipedia.org]
 • Avsedd användning En kylanordning som syftar till att minska eller förebygga frekvensen och allvarlighetsgraden av alopeci under kemoterapi där alopeci-inducerande kemoterapeutiska medel används.[dignicap.com]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!