Edit concept Question Editor Create issue ticket

Migrän


Presentation

 • Moyamoya sjukdom Epidemiologi Presentation Differentiell diagnos Associerade sjukdomar undersökningar Förvaltning Graviditet Prognos Recognized i Japan på 1960-talet, detta är en progressiv ocklusiv cerebral arterit som påverkar de distala inre halshinnorna[sv.techsymptom.com]
Huvudvärk
 • Du vet också att migrän är mer är bara en huvudvärk. De vanligaste migränsymptomen är en smärtsam, intensiv och bultande ensidigt huvudvärk (kan även vara dubbelsidig) som förvärras av rörelse1.[levamedmigran.se]
 • Differentialdiagnoser Läkemedelsutlöst huvudvärk (misstänks vid huvudvärk 15 dagar/månad och regelbundet intag av akutläkemedel som analgetika eller triptaner 3 mån – se avsnittet Läkemedelsutlöst huvudvärk.[praktiskmedicin.se]
 • Migrän Huvudvärk Det finns många olika typer av huvudvärk, tex Hortons huvudvärk, spänningshuvudvärk och migrän. De flesta är helt ofarliga. Hortons huvudvärk är exempel på en av de svårare typerna av huvudvärk.[hjarnfonden.se]
 • De flesta typer av huvudvärk är helt ofarliga, men eftersom de behandlas på olika sätt kan det vara bra att veta skillnaden. Migrän eller huvudvärk? Många drar ett likhetstecken mellan svår huvudvärk och migrän, men riktigt så enkelt är det inte.[expressen.se]
 • Migrän utan huvudvärk kan alltså förekomma.[vardgivare.skane.se]
Aura
 • Migraines without aura. NHS Choices. Migraine.[levamedmigran.se]
 • Hos samma person kan migrän uppträda både med och utan aura vid olika anfall. Migrän med aura ökar risken för stroke. Fem genomgångna episoder symtom enl nedan med huvudvärk räcker för diagnos Migrän med aura.[praktiskmedicin.se]
 • Speciellt aura drabbar inte alla. förkänning aura attack efterkänning. Förkänningar Många märker att de kommer att få en migränattack innan den bryter ut.[kry.se]
 • Attacker med och utan aura kan förekomma hos samma person. Fysisk ansträngning förvärrar huvudvärken. Symtom på aura Aura definieras som helt reversibla neurologiska symtom.[vardgivare.skane.se]
 • Migrän utan aura. Tidigare kallades denna form för vanlig migrän. Vid migränanfall av den här typen har man, precis som namnet säger, ingen aura utan huvudvärken kommer direkt.[capiostgoran.se]
Yrsel
 • Andra symptom på migrän kan vara1,3: Buksmärtor Diarre Balansstörningar och / eller yrsel Känna sig väldigt varm eller kall Koncentrationssvårigheter Doftkänlighet Stelhet i nacke och skuldror Svettningar Synrubbningar Trötthet Det är värt att notera[levamedmigran.se]
 • Stickningar och krypningar i händerna samt yrsel kan också uppstå vid aura. Några upplever talsvårigheter. Auran varar vanligtvis mindre än 60 minuter.[netdoktor.se]
 • Ett anfall kan vara från några få timmar till 2-3 dagar och följs ofta åt av illamående, yrsel, ljud- och ljuskänslighet. Vanlig migrän Vid vanlig migrän kommer smärtorna normalt utan förvarning i form av flimmer eller ljusfenomen i ögonen.[ryggcentrumlund.se]
 • Mer sällan kan följande symtom förekomma: sensoriska – stickningar och domningar i en hand/arm, ansiktshalva eller tunga motoriska hjärnstamssymtom – som tinnitus, yrsel, dubbelseende, ataxi, medvetandesänkning Anamnes Hereditet Andra sjukdomar och mediciner[vardgivare.skane.se]
 • Yrsel är ett symtom som kan vara korrelerat till migränsjukdomen, och kan vara från minuter till dygn och vara sammankopplat med illamåendet. Migräniker har också en ökad benägenhet för rörelsesjuka.[praktiskmedicin.se]
Stroke
 • Risk för stroke Hjärninfarkt kan i sällsynta fall uppkomma vid migrän. Eftersom riskökningen är störst vid migrän med aura och samtidig p-pilleranvändning och rökning bör detta undvikas.[vardgivare.skane.se]
 • Det kallas migränutlöst hjärninfarkt, en variant av stroke, och kännetecknas av att aurasymtomen består under flera dagar. Om du får aurasymtom upp mot ett dygn eller migränsymtom i flera dagar ska du kontakta sjukvården för närmare undersökning.[1177.se]
 • Spänningshuvudvärk Hortons huvudvärk Läkemedelsrelaterad huvudvärk (överanvändning av analgetika speciellt kombinationsmedel och ergotamin vid migrän, biverkan av andra läkemedel) TIA/tromboembolisk stroke / intrakraniellt hematom / subarachnoidalblödning[viss.nu]
 • Mitokondriell myopati, encefalopati, laktacidos, stroke (MELAS). Metylmalonacidemi. Propionacidemi. Neurofibromatos typ 1 och 2. Hypofysörer. Polyarterit nodosa.[sv.techsymptom.com]
 • Migrän med aura ökar risken för stroke. Fem genomgångna episoder symtom enl nedan med huvudvärk räcker för diagnos Migrän med aura.[praktiskmedicin.se]
Återkommande huvudvärk
 • Sök vård om du har kraftig återkommande huvudvärk. Om du har fått diagnosen migrän tidigare kan KRY hjälpa dig med: rådgivning individuell bedömning och recept vid behov psykologisk behandling.[kry.se]
 • Återkommande huvudvärk Huvudvärk dagligen (eller nästan) beror ofta på migrän och samtidig spänningshuvudvärk eller läkemedelsutlöst huvudvärk (kan utlösas även av triptan). Risk för stroke Hjärninfarkt kan i sällsynta fall uppkomma vid migrän.[vardgivare.skane.se]
 • Rekommenderad tid för sjukskrivning se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Migrän Förkom Migrän kännetecknas av återkommande huvudvärk i attacker som varar 4-72 timmar och dessemellan besvärsfrihet.[viss.nu]
Illamående
 • Vid samtidigt illamående: Metoklopramid tabl. 10 mg tillsammans med ASA 1000 mg, NSAID, paracetamol, eller triptan.[praktiskmedicin.se]
 • Vid kraftigt illamående kan antiemetika ges i form av metoklopramid som injektion.[internetmedicin.se]
 • Associerade symtom (minst 1 av 2 kriterier): illamående eller kräkning ljus- eller ljudkänslighet.[vardgivare.skane.se]
 • Ofta blir man också illamående och det är inte ovanligt att man kräks. Huvudvärken varar för det mesta mellan 12 och 24 timmar.[netdoktor.se]
 • Mediciner finns förutom i tablettform också i form av nässpray, injektioner och stolpiller, eftersom illamående och uppstötningar kan förhindra intag av tabletter.[ryggcentrumlund.se]
Kräkning
 • Utgör därför ett bra behandlingsalternativ vid behandling av svår migrän med kraftigt illamående eller kräkningar.[internetmedicin.se]
 • […] huvudvärksattacker som varar mellan 4 och 72 timmar huvudvärken har minst två av dessa egenskaper: den är ensidig, den pulserar, den är medelsvår till svår, den förvärras av vanliga aktiviteter man drabbas av minst ett av följande symtom: illamående, kräkning[doktorn.com]
 • Nässpray, injektion eller har god effekt även senare i anfallet och kan vara att föredra vid illamående/kräkningar. Försök att vila/sova ½–1 tim. efter medicinintaget.[praktiskmedicin.se]
 • Associerade symtom (minst 1 av 2 kriterier): illamående eller kräkning ljus- eller ljudkänslighet.[vardgivare.skane.se]
 • En intensiv och bultande ensidig huvudvärk (kan även vara dubbelsidig), känslighet för ljud och ljus, illamående, kräkningar och brist på energi är de vanligaste symptomen vid migränanfall2.[levamedmigran.se]
Diarré
 • Förvarningen varierar mycket från person till person och kan innebära stickningar och domningar i armar och fötter, lätta förlamningar, uppkastningar och diarré, oro och hjärtklappning.[ryggcentrumlund.se]
 • Ibland är diarré och kramp tecken på infektioner.[kry.se]
 • Vanliga symtom är gäspningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, tröghet i tankar, irritabilitet, matleda, törst, längtan efter viss mat, hyperosmi, dysfasi, dysartri, muskelsvaghet, nackstelhet, magbesvär (diarré eller obstipation), vätskeretention[praktiskmedicin.se]
Buksmärta
 • Andra symptom på migrän kan vara1,3: Buksmärtor Diarre Balansstörningar och / eller yrsel Känna sig väldigt varm eller kall Koncentrationssvårigheter Doftkänlighet Stelhet i nacke och skuldror Svettningar Synrubbningar Trötthet Det är värt att notera[levamedmigran.se]
 • Vanligt med buksmärtor (”bukmigrän”) och kräkningar. Återhämtningsfas, migränanfallet följs ofta av trötthet och sämre koncentrationsförmåga, tar i regel ett dygn efter att huvudvärken avstannat.[praktiskmedicin.se]
Suddig syn
 • Sök akutmottagning: vid plötslig och svår huvudvärk vid huvudvärk, illamående och kräkningar vid huvudvärk med dubbelseende och suddig syn Goda råd vid migrän Besvären brukar minska om man lever ett regelbundet liv, äter och sover bra och motionerar regelbundet[doktorn.com]
Fotofobi
 • Vanliga migränsymptom är: Smärta som förvärras vid fysisk aktivitet Matleda, illamående och kräkningar Synrubbningar (blinkande ljus, blinda fläckar i synfältet, sicksackmönster, etc) Ljuskänslighet (fotofobi) Ljudkänslighet (fonofobi) Luktkänslighet[kroniskmigran.se]
Smärtsam oftalmoplegi
 • Temporal / gigantisk cellartit Tolosa-Hunt syndrom (smärtsam oftalmoplegi orsakad av ospecifik inflammation i den cavernösa sinusen eller överlägsen orbitalfissur).[sv.techsymptom.com]

Behandling

 • Behandling Grunden i behandlingen utgörs av icke-farmakologisk behandling i form av motion, stresshantering, ev. via kognitiv beteendeterapi, regelbundna sovvanor och att undvika utlösande faktorer.[praktiskmedicin.se]
 • Behandlingen är välkänd. EFFEKTER OCH BIVERKNINGAR Efter behandlingen kommer effekten gradvis och med början ca 2–3 dagar efter själva injektionen. Behandlingen är mycket säker och biverkningarna är oftast milda och kortvariga.[neuropraxis.se]
 • Sannolikt kan man öka andelen som svarar på behandling vid varje anfall om man kombinerar denna behandling med ett antiemetikum (t ex metoklopramid).[internetmedicin.se]
 • Behandlingen anges här i form av en terapitrappa, där: steg 1-2 är icke-farmakologiska steg 3-7 akut behandling av migränanfall steg 8 farmakologisk profylax.[viss.nu]
 • Differentialdiagnoser Hortons huvudvärk Spänningshuvudvärk TIA/Stroke (handlägg akut) Läkemedelsutlöst huvudvärk Handläggning vid behandling Huvudvärksdagbok kan hjälpa för att: klargöra typ av anfall kartlägga utlösande faktorer utvärdera behandling[vardgivare.skane.se]

Prognos

 • Prognos Kirurgi förbättrar prognosen för patienter som presenterar cerebral ischemi. För patienter som framträder med blödning är prognosen dålig. Progressiv neurologisk försämring och funktionshinder förekommer.[sv.techsymptom.com]
 • Migränprovocerande faktorer För lite/för mycket sömn Oregelbundna måltider/fasta Alkohol Sjunkande östrogennivåer (vid menstruation, ovulation, tablettfria dagar vid p-piller-användning) Stress (efteråt) Vissa födoämnen (choklad, grönmögelost) Prognos[viss.nu]

Etiologi

 • Etiologi Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som bland annat involverar det så kallade trigemino-vaskulära systemet. En stark genetisk komponent föreligger.[vardgivare.skane.se]

Epidemiologi

 • […] ospecificerad G430 Migrän utan aura [vanlig migrän] G431 Migrän med aura [klassisk migrän] G433 Komplicerad migrän G438 Annan specificerad migrän Primärvård Diagnostik, behandling och uppföljning i de flesta fall Neurologmottagning Svårbehandlad sjukdom Epidemiologi[vardgivare.skane.se]
 • Detta kan utvecklas som ett diagnostiskt test i framtiden.3 Epidemiologi Moyamoya sjukdom (MMD) är ett sällsynt tillstånd, även om asymptomatiska patienter kan förbli oupptäckta.[sv.techsymptom.com]
 • Epidemiologi Omkring 15 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, varav 65 % utgörs av kvinnor. Migränsjukdomen debuterar framförallt under tonåren, medan debut efter 50 års ålder är mycket sällsynt.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • Patofysiologi Den allmänna uppfattningen idag är att migrän med och utan aura har gemensam patofysiologi, men att de exakta mekanismerna bakom migränsjukdomen fortfarande är oklar. Migränsjukdomen tycks engagera såväl nerver som blodkärl i huvudet.[internetmedicin.se]
 • Patofysiologi Migrän beskrivs numera som neurovaskulär huvudvärk.[viss.nu]

Förebyggande

 • Hennes forskning visar att sjukgymnastik och akupunktur både kan förebygga och behandla migrän. – Akupunktur har lika bra effekt som medicinsk förebyggande behandling, men är helt utan biverkningar. Upp till 50 procent blir bättre.[prevent.se]
 • Läs också: Migrän kan snart förebyggas – enligt ny studie – Det som nu har hänt är att min forskning, som startade från grunden i Lund, hittat den signalsubstans som frisätts vid migränanfallen.[femina.se]
 • Förebyggande behandling Har man tre eller flera anfall i månaden, eller om man har mycket svåra anfall, kan det vara aktuellt att pröva kontinuerlig behandling med förebyggande mediciner, främst betablockerare (metoprolol, propranolol), antiepileptika[netdoktor.se]
 • Träning Att hålla sig aktiv är ett bra sätt att förebygga huvudvärk. När du tränar du frigör du endorfiner som lindrar smärtan och får dig att må bra.[nyheter24.se]
 • Du kan försöka förebygga och lindra din migrän genom att: göra avslappningsövningar motionera äta regelbundet. Äter du p-piller och upplever att din migrän blir sämre av dem ska du sluta med p-piller. Prata med KRYs läkare för att få råd.[kry.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!