Edit concept Question Editor Create issue ticket

Non-Hodgkins lymfom


Presentation

 • Det är visat att nu 6 behandlingar ger lika bra resultat som 8 (Pfreundschuh presentation ASH 2005). Mer än hälften av alla patienter botas på detta sätt. Vid återfall kan autolog blodstamcellstransplantation bli aktuellt hos yngre patienter.[sv.wikipedia.org]
Huvudvärk
 • I oktober i år var Alice under utredning eftersom läkarna misstänkta att hon hade vätska i hjärnan så när flickan började få kraftig huvudvärk blev hennes föräldrar oroliga och tog henne till sjukhuset.[expressen.se]
 • Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm.[docplayer.se]
Buksmärta
 • Buksmärtor, venösa tromboser och bronkobstruktion förekommer dock inte sällan vid NHL.[sv.wikipedia.org]
 • Kontakta din vårdcentral om du eller ditt barn får svullna lymfkörtlar, återkommande oförklarliga feberattacker, svettas mycket på nätterna, oförklarligt går ned i vikt och får buksmärtor.[xn--vrdomsorg-52a.se]
Diarré
 • Diarréer och benmärgspåverkan är vanligaste biverkningar. Leverpåverkan och pneumonit är andra biverkningar som är mer sällsynta. Profylax mot pneumocystis rekommenderas. Idelalisib ges per oralt.[internetmedicin.se]
Illamående
 • Profylax mot illamående Se behandlingsöversikt Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.[internetmedicin.se]
Nattliga svettningar
 • Andra symtom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar. En del lymfom upptäcks vid läkarundersökning, som görs av annat skäl, med eller utan blodprovstagning. Lymfomet behöver då inte ha gett några sjukdomstecken alls.[cancerfonden.se]
 • Allmäntillståndet är nedsatt av oförklarade feberperioder och nattliga svettningar. Buksmärtor och viktnedgång är också vanligt. Fråga om råd Har du frågor om stamcellstransplantation.[xn--vrdomsorg-52a.se]
Klåda
 • Allmänsymtom som nattliga svettningar, klåda, viktminskning, trötthet och feber är vanliga. Om benmärgen är angripen kan personer som har sjukdomen få anemi (blodbrist), blödningar i huden och frekventa infektioner.[netdoktor.se]
Feber
 • Det vanligaste symptomet på lymfom är hastigt växande oömma lymfkörtlar, men ger ofta även en generell påverkan på kroppen, oavsett var det sitter, såsom trötthet, feber och avmagring.[barncancerfonden.se]
 • Andra symtom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar. En del lymfom upptäcks vid läkarundersökning, som görs av annat skäl, med eller utan blodprovstagning. Lymfomet behöver då inte ha gett några sjukdomstecken alls.[cancerfonden.se]
 • Ibland upptäcker den drabbade själv en eller flera förstorade lymfkörtlar på halsen, men det kan också vara feber, svettningar och nedsatt ork som gör att man söker vård.[xn--vrdomsorg-52a.se]
Svullnad
 • Symptom Det vanligaste symptomet vid NHL är en svullnad av lymfkörtlar i halsen och underarmarna. Denna ger dock inga smärtor. Buksmärtor, venösa tromboser och bronkobstruktion förekommer dock inte sällan vid NHL.[sv.wikipedia.org]
 • Svullna lymfknutor kan då uppträda på flera ställen på kroppen samtidigt och mjälten är förstorad.[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Blod- och urinprover kan användas för att utesluta andra orsaker till svullna lymfkörtlar. Oftast är svullna lymfkörtlar bara ett tecken på en infektion.[msn.com]
 • De första symtomen på lymfom kan ibland misstolkas som en vanlig infektion Lymfknutorna – särskilt på halsen – kan kännas svullna. Andra symtom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar.[cancerfonden.se]
 • Svullnad i ansiktet om tumören stoppar blodflödet från huvudet. Smärtor i magen och ryggen om förstorade lymfkörtlar i magen växer och trycker mot ryggraden. Ansamling av väska i buken om lymfkärlen blockeras.[netdoktor.se]
Hodgkins sjukdom
 • Överlevnaden är generellt sämre vid NHL än vid Hodgkins sjukdom. Det föreligger dock stora skillnader mellan olika typer av NHL.[sv.wikipedia.org]
 • Lymfom indelas i två huvudgrupper: Hodgkins sjukdom och non-Hodgkin-lymfom.[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Det finns två huvudtyper av lymfom: non-Hodgkins lymfom och Hodgkins sjukdom. Sjukdomarna skiljer sig från varandra och på lymfominfo.se diskuterar vi bara non-Hodgkins lymfom och när vi pratar om lymfom så är det non-Hodgkins lymfom vi menar.[lymfominfo.se]
Viktminskning
 • Allmänsymtom som nattliga svettningar, klåda, viktminskning, trötthet och feber är vanliga. Om benmärgen är angripen kan personer som har sjukdomen få anemi (blodbrist), blödningar i huden och frekventa infektioner.[netdoktor.se]
 • Epstein-Barr-virus eller Helicobacter pylori exponering för vissa kemikalier, som ogräs- och insektsgifter Symtom Symtomen på NHL kan vara: smärta eller svullnad i buken bröstsmärtor hosta svårt att andas svullna lymfkörtlar trötthet feber nattliga svettningar viktminskning[msn.com]
Anemi
 • Om benmärgen är angripen kan personer som har sjukdomen få anemi (blodbrist), blödningar i huden och frekventa infektioner. I Sverige inträffar årligen 2 000 nya fall av lymfom, varav cirka 87 % är non-Hodgkin-lymfom.[netdoktor.se]

Behandling

 • Behandling Behandlingen av T-cellslymfom liknar behandlingen av leukemier. B-cellslymfom behandlas med cytostatika i block om cirka en vecka, under totalt tolv veckor.[barncancerfonden.se]
 • Behandling Behandlingen vid lokaliserat lymfom består av strålbehandling. I synnerhet vid högmaligna lymfom minskas återfallsrisken av att först ge cytostatika innan strålbehandlingen.[sv.wikipedia.org]
 • Behandlingen blir då som vid högmaligna lymfom.[internetmedicin.se]
 • Prognosen och behandlingen ser olika ut beroende på lymfomtyp.[cancerfonden.se]
 • Om sjukdomen återkommer kan behandlingen förstärkas med en stamcellstransplantation.[xn--vrdomsorg-52a.se]

Prognos

 • Prognos De lågmaligna lymfomen är svåra att bota, men är långsamväxande sjukdomar, vilka inte behöver påverka patientens överlevnad. Liksom vid kronisk lymfatisk leukemi ges behandling först då symptom kommer.[sv.wikipedia.org]
 • Prognos Non-Hodgkins lymfom är den cancersjukdom som har haft den mest förbättrade prognosen de senaste 20 åren. Under 1970-talet överlevde bara 15–20 procent av barnen medan drygt 90 procent botas idag.[barncancerfonden.se]
 • Sammanfattningsvis har resultaten i avhandlingen gett ökad kunskap om bakomliggande orsaker till RASopatierna, vilket på sikt kan ge förbättrad diagnostik, prognos, riskbedömning och behandling av individer med RASopatier.[uppsalauniversitet.se]
 • Prognos Förloppet vid non-Hodgkin-lymfom kan variera betydligt, från mycket aggressiva till godartade former. Hos 70 % av alla med non-Hodgkin-lymfom har cancercellerna spridit sig till vävnader utanför lymfsystemet när diagnosen ställs.[netdoktor.se]
 • Anledningen är att variationen inom non-Hodgkinslymfom är mycket stora, både avseende prognos och behandling.[internetmedicin.se]

Epidemiologi

 • Carina Blomström Lundqvist, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lennart Bergfeldt, Verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läs mer Graviditet och arytmier Graviditet och arytmier David Mörtsell Inga intressekonflikter 1 Epidemiologi[docplayer.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Förebyggande Det finns inget känt sätt att förebygga NHL. Det kan dock vara möjligt att minska risken genom att undvika kända riskfaktorer som fetma och hiv.[msn.com]
 • Viktigt att barnen får tidig kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård. Tandvården bör vara väl insatt i de problem som kan förekomma för barn med annat tillväxtmönster. Avvikande bett kan åtgärdas med tandreglering.[mun-h-center.se]
 • Vi vet i dag inte om förekomst av tarm-GvHD är kopplad till bakteriefloran i tarmen och om den kan förebyggas med god nutrition.[researchweb.org]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!