Edit concept Question Editor Create issue ticket

Oftalmoplegi


Presentation

 • Early psoriatic arthritis: short symptom duration, male gender and preserved physical functioning at presentation predict favourable outcome at 5-year follow-up. Results from the Swedish Early Psoriatic Arthritis Register (SwePsA).[netdoktorpro.se]
Yrsel
 • Parkinsons sjukdom: svettning, yrsel med lågt blodtryck, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, demens, sparsamt rörelsemönster (hypokinesi), stelhet, skakningar i vila.[privatmedicin.se]
 • Ena ögat kan täckas för att undvika för stora obehag av diplopin Bilkörning: Ej tillåten vid diplopi eller med ena ögat förtäckt Diplopi i kombination med andra manifestationer: Vid diplopi och e.g. yrsel, staspapill eller neurologiska bortfall – remiss[medicinbasen.se]
 • Klimakteriebesvär: svettning såväl dag- som nattetid, blodvallningar, hjärtklappning, huvudvärk, yrsel, depression, ångest, sömnsvårigheter (se Klimakteriebesvär, Menopausbesvär, Övergångsbesvär).[praktiskmedicin.se]
 • När blodsockervärdet ibland bli för lågt kan du få symptom på detta i form av svettningar, skakningar, yrsel och hjärtklappning.[handsvett.se]
 • Det kan även visa sig genom bland annat ökad hjärtfrekvens, yrsel och darrningar.[expressen.se]

Behandling

 • Till skillnad från behandlingen av akut smärta, finns idag få[neuro.se]
 • Behandling/stöd Behandlingen inriktas på att lindra symtom och kompensera för funktionsnedsättningar. Nedhängande ögonlock kan opereras eller lyftas med mekanisk ögonlockslyftare i glasögonen.[socialstyrelsen.se]

Prognos

 • Luktproblematik Kläder och skor kan förstöras Ångest, social fobi, isolering Prognos För många är hyperhidros ett livslångt handikapp, för andra går det över och för ytterligare en del ändrar det karaktär.[netdoktor.se]
 • Prognos Prognosen av progressiv yttre oftalmoplegi beror på det tillhörande neurologiska problemet, i synnerhet vid uppvisande av kraftig lemsvaghet eller cerebellär symptom som kan vara lindriga eller invalidiserande.[symptomen.se]

Etiologi

 • […] monokulärt Binokulärt dubbelseende: Inträffar då båda ögonen är öppna (seende med båda ögonen) och försvinner då man stänger ena eller andra ögat Monokulärt dubbelseende: Inträffar då ett öga är öppet och kvarstår då man stänger det opåverkade ögat Etiologi[medicinbasen.se]
 • Enligt egen erfarenhet: Om tecken till infektion saknas och inga läkemedelsbiverkningar misstänks brukar merparten av de generaliserade svettningarnas etiologi kunna härledas från sfären övergångsbesvär/ämnesomsättning/ångest inom ett allmänmedicinskt[praktiskmedicin.se]
 • Etiologi och patogenes Vanligen leder emotionella stimuli, mental aktivitet och värme till ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet med därför ökad svettning.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Anamnes och status inriktat på epidemiologi (infektioner), B-symtom (tumörer/infektioner), mediciner (antidepressiva, amfetaminpreparat, metadon m fl), endokrin sjukdom. Prov efter anamnes och status.[svettmottagningen.se]
 • […] händer, fötter, axiller eller ljumskar) Generaliserad svettning kan också vara primär (utan bakomliggande orsak) Sekundär hyperhidros och generell svettning: Annan sjukdom som leder till uttalad svettning Kan vara lokal eller generaliserad hyperhidros Epidemiologi[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • […] inklämning Thyreoidea-oftalmopati Internukleär oftalmoplegi (INO): Multipel skleros, hjärnstamsinfarkt Monokulär diplopi Brytningsfel Strängar av sekret i tårfilmen Keratokonus Katarakt (grå starr) Linsluxation (dislocerad lins) Perifer laseriridotomi Patofysiologi[medicinbasen.se]

Förebyggande

 • Förebyggande Det finns inget sätt att förebygga oftalmoplegi. Nyckelbegrepp Cerebellär - omfattar lillhjärnan, som kontrollerar gång, balans och koordination. Cerebrospinalvätskan - vätska kring hjärnan och ryggmärgen.[symptomen.se]
 • Problem att klara tandbehandling och tandborstning motiverar förstärkt förebyggande tandvård. Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped. Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus eller habilitering.[mun-h-center.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!