Edit concept Question Editor Create issue ticket

Överdos


Presentation

Huvudvärk
 • Rejäl baksmälla efteråt med huvudvärk kan jag säga. Inget jag vill vara med om igen. Men tur att det finns, om man behöver opereras är det bra att slippa vara medveten om vad som görs.[viska.se]
Illamående
 • D-vitamininducerad hyperkalcemi kan leda till symtom som: Njursvikt Depression och ångest Ökad frakturrisk Förvirring Anorexi, illamående och kräkningar Polyuri, törst och dehydrering Muskelsvaghet Källa: Viss.nu Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist[bristguiden.se]
 • Förgiftningssymptom: Illamående Obehagskänsla Andningsbesvär Kramper Medvetslöshet Vid förgiftning Om någon är förgiftad krävs det snabb läkarvård. En av de första åtgärderna är ofta medicinskt kol. Detta binder det giftiga ämnet i magsäcken.[overdos.se]
 • . alkohol, bensodiazepiner, buprenorfin, tramadol, metadon, gamma, lack, heroin, kodein) är: tung andning, sömnighet, svårighet att prata och andas blek eller blåaktig hud klåda och rodnad sänkt kroppstemperatur långsammare puls darrningar, kramper, illamående[paihdelinkki.fi]
 • Vanliga symtom inom 24 timmar efter akut överdosering och förgiftning är buksmärtor, illamående och kräkning, samt takykardi. Efter 18-24 timmar ses minskade symtom men ASAT- och ALAT-höjning, stegring av PK-INR samt laktatstegring.[lakemedelsvarlden.se]
 • Bland dessa huvudsakliga symtom finns följande: Oregelbundna menscykler Buk- och bäckensmärtor som strålar ut till ryggen och benen Kraftiga bäckensmärtor både före och efter menstruation Kraftiga smärtor vid sexuellt umgänge Kräkningar och illamående[stegforhalsa.se]
Buksmärta
 • Patienten kan klaga över buksmärta eller bara över att ha mått allmänt dåligt en tid.[lakemedelsvarlden.se]
 • Corpus luteumblödning inträffar i lutealfasen och kan debutera med akut insättande buksmärta.[internetmedicin.se]
 • De symtom som så småningom uppträder kan vara svullnad av buken, buksmärta, gastrointestinala besvär, vaginalblödning och miktionsträngningar. Trötthet. Påverkat allmäntillstånd, viktnedgång, feber och anemi.[gynonline.se]
Hypotermi
 • Observera att patienter som intagit amfetamin vanligen har hypertermi men även kan komma in med hypotermi.[internetmedicin.se]
 • Hypotermi. Bullöst exantem. Svår förgiftning vid blodkoncentration över 500 mikromol/l fenobarbital. Ger tillvänjning med toleransökning (hög barbiturathalt i blodet!) och abstinenssymtom.[fass.se]
Hjärtsvikt
 • Även glukos-insulin i högdos kan prövas vid uttalad hjärtsvikt. Vid kardiogen chock kan patienten läggas i ECMO. Vid uttalad bradykardi och hjärtsvikt kan även behandling med transvenös pacemaker vara positivt. Behandling med fettemulsion (ILE).[internetmedicin.se]

Behandling

 • Men även identifiera brister i vårdkedjan och ge förslag om hur inblandade aktörer tillsammans bättre kan motivera patientgruppen till behandling.[drugnews.nu]
 • Även samtidig behandling med CYP450-inducerande läkemedel, såsom antiepileptika, prometazin med flera utgör en risk där dossänkning bör övervägas.[lakemedelsvarlden.se]
 • Cyklisk doseringsstrategi innebär att man får behandling i 21 dagar och därefter 7 dagar placebo medan vid kontinuerlig behandling ges samma dos dagligen, 28 dagar eller längre.[sbu.se]
 • […] sällan malign Dermoidcysta, teratom tvillingcysta 20-30 år sitter ofta i äggstock och utfylls av hår, talg, tandanlag och andra vävnadstyper sällan malignisering och ruptur Fibrom och sarkom relativt sällsynta fibromen är benigna, men kan ge ascites Behandling[medicinkompendier.se]
 • Vid samtidig behandling med de två läkemedlen bör deras plasmakoncentrationer följas.[fass.se]

Prognos

 • De är behandlingsbara, kan försvinna på egen hand och har god prognos. Härnäst ska vi lära oss om de olika typerna av ovarialcystor. Follikelcysta Den follikulära cystan är den vanligaste typen.[utforskasinnet.se]
 • Bekräftad diagnos och prognos, 4. Bedömning av beslutsförmåga, 5. Psykiatrisk undersökning vid misstanke om bristande beslutskapacitet, 6. Information om alternativ till dödshjälp, 7. Patienten ska rådas att berätta för en nära släkting.[signum.se]
 • Ett tidigt utsättande innebär som regel bättre prognos. Om en patient har utvecklat SJS eller TEN vid användning av fenobarbital, får patienten aldrig behandlas med fenobarbital igen.[fass.se]
 • Patienter med akut förgiftning måste behandlas med noggrann övervakning, vilket är av stor vikt för en god prognos. Den huvudsakliga behandlingen är i de allra flesta fall symtomatisk.[internetmedicin.se]

Förebyggande

 • […] buprenorfin, tramadol, metadon, gamma, lack, heroin, kodein) är: tung andning, sömnighet, svårighet att prata och andas blek eller blåaktig hud klåda och rodnad sänkt kroppstemperatur långsammare puls darrningar, kramper, illamående förminskade pupiller Hur förebygger[paihdelinkki.fi]
 • Avslutningsvis vill vi nämna att ett sätt att förebygga ovarialcystor är med orala preventivmedel. Om du har familjehistorik med denna typ av gynekologiska tillstånd ska du inte tveka att tala med din läkare. Förebyggande är trots allt nyckeln![utforskasinnet.se]
 • Framstupa sidoläge Kantarell, nästub eller i undantagsfall svalgtub vid ofri luftväg Endotrakeal intubation vid behov, i nödfall larynxmask Assisterad ventilation vid behov Syrgas ges liberalt, särskilt vid ventrikelsköljning Pulsoximeter kontinuerligt EKG Förebygg[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!