Edit concept Question Editor Create issue ticket

Paroxysmal nodal takykardi


Presentation

 • […] icke-återkopplingstakykardi (ektopisk, fokal, annan) Atrioventrikulära återkopplingstakykardier (AVRT) Ortodrom (PJRT, permanent junktional reciprok takykardi) Antidrom (retrograd ledning genom AV-knuta eller annan väg) ICD-10 I47.1 Supraventrikulär takykardi Anamnes Presentationen[netdoktorpro.se]
Takykardi
 • Se översikter för diagnostik och behandling vid olika typer av takykardi: Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex Takykardi, oregelbunden Epidemiologi Takyarytmier är relativt vanligt förekommande.[internetmedicin.se]
 • ICD 10: I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi På en akutmottagning vill man veta om patienten med takykardi har en snabb sinusrytm, eller en snabb rytm på grund av en egentlig arytmi.[akutasjukdomar.se]
 • Ortodrom Wolff-Parkinson-White-takykardi (WPW) ICD-koder: AVNRT I47.1; WPW I45.6 AV-nodsberoende takykardier, där AV-noden är del av reentrykretsen. Reentry är den vanligaste orsaken till supraventrikulär takykardi.[janusinfo.se]
Hjärtsjukdom
 • Vanligen finns ingen bakomliggande hjärtsjukdom, men ischemisk hjärtsjukdom, inflammatoriska hjärtsjukdomar, kronisk lungsjukdom och intoxikationer kan leda till större risk för SVT.[netdoktorpro.se]
 • Ventrikulär takykardi (VT) är mer vanligt hos individer med strukturella hjärtsjukdomar, t ex genomgången hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. VT förekommer dock även hos patienter utan strukturell hjärtsjukdom. Kvinnor har en högre incidens av SVT.[internetmedicin.se]
 • Vid synkope i samband med arrytmi bör man fundera kring komplicerande hjärtsjukdom såsom exempelvis AS och överväga UKG.[medicinskapm.se]

Behandling

 • Dessa utvärderingar kan vara värdefulla komplement i uppföljningen efter behandling, som kvalitetssäkring, där sjukvården kan kartlägga behandlingsresultatet och snabbt kunna fånga upp de som behöver kompletterande behandling.[researchweb.org]
 • Akut behandling: Frekvensreglering med exempelvis betablockad iv/po alternativt elkonvertering. Permanent behandling: Ablation framgångsrik i 80-90 %.[janusinfo.se]
 • Tre av de sju läkemedlen på listan är behandlingar mot sällsynta genetiska sjukdomar.[lakemedelsvarlden.se]
 • Metoden utgör därför ett rimligt alternativ till livslång behandling med antiarytmika. OBS: Behandling av takykardier bör genomföras av läkare med erfarenhet av behandling av arytmier och med kunskap och erfarenhet av A-HLR.[internetmedicin.se]

Prognos

 • Förväntningar (prognos) Resultatet varierar. De flesta människor överlever mer än 10 år efter sin diagnos. Döden kan bli följden av komplikationer såsom blodpropp (trombos) eller blödning.[sjukdomarna.se]
 • Korrekt diagnostik i detta avseende är mycket viktigt eftersom såväl prognos som behandling skiljer sig avsevärt. Vid tveksamhet bör arytmin betraktas som ventrikulär tills motsatsen är bevisad.[internetmedicin.se]
 • Behandlingskomplikationer: Adenosin kan vid pre-excitation leda till hjärtstopp Blödning, infektion, AV-block eller perikardeffusion vid behandling Prognos SVT är generellt sett godartade rytmstörningar.[netdoktorpro.se]
 • Studier av behandling vid graviditet visar god prognos för både den gravida kvinnan och för fostret.[socialstyrelsen.se]

Etiologi

 • Hos patienter som för tillfället ej har pågående arytmi kan EKG ge viktig information om möjliga förklaringar till etiologi.[internetmedicin.se]
 • Om arytmins etiologi är okänd och/eller kvarstår efter seponering av farmaka kan amiodaron, beta-blockerare eller kalciumantagonister provas i den ordningen.[ekg.nu]
 • Epidemiologi Incidens: 35 per 100 000 invånare/år Prevalens 2,25 fall per 1 000 personer Kön: Kvinnor:män cirka 2:1 Ålder: Hos personer 65 år är risken 5 gånger så stor jämfört med yngre personer Etiologi och patogenes Den vanligaste mekanismen är så[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Incidens: 35 per 100 000 invånare/år Prevalens 2,25 fall per 1 000 personer Kön: Kvinnor:män cirka 2:1 Ålder: Hos personer 65 år är risken 5 gånger så stor jämfört med yngre personer Etiologi och patogenes Den vanligaste mekanismen är så[netdoktorpro.se]
 • Se översikter för diagnostik och behandling vid olika typer av takykardi: Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex Takykardi, oregelbunden Epidemiologi Takyarytmier är relativt vanligt förekommande.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Förebyggande Det finns ingen känd sätt att förhindra denna sjukdom.[sjukdomarna.se]
 • Behandlingen består av blodtransfusioner och läkemedel som förebygger blodbrist. Blodproppar behandlas med blodförtunnande läkemedel. Behandlingen är oftast livslång.[socialstyrelsen.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!