Edit concept Question Editor Create issue ticket

Placentainsufficiens


Behandling

  • Utökad indikation för BOSULIF – godkänt för behandling av nydiagnosticerad Ph kronisk myeloisk leukemi EU-kommissionen har godkänt BOSULIF (bosutinib) för behandling av vuxna med nydiagnosticerad kronisk fas Philadelphiakromosom-positiv kronisk myeloisk[onkologiisverige.se]
  • Behandling hos patienter i kronisk fas syftar till att förhindra att sjukdomen går över i akut fas eller blastkris. Behandling med tyrosinkinashämmare i första hand.[praktiskmedicin.se]
  • Glivec är också indicerat för behandling av patienter med (Ph )-KML i kronisk fas efter terapisvikt med interferon alfa-behandling, eller i accelererad fas eller blastkris.[lakemedelsverket.se]
  • Läkemedelsverket har godkänt fem olika TKI för behandling av KML.[internetmedicin.se]

Prognos

  • Medianöverlevnaden från diagnos för patienter i kronisk fas är ca fem år medan patienter i accelererad fas eller blastkris har betydligt sämre prognos.[lakemedelsverket.se]
  • Flera kliniska problem återstår dock att lösa: Progress till blastfas, med fortsatt dyster prognos, har radikalt minskat men förekommer alltjämnt.[internetmedicin.se]

Etiologi

  • Etiologi Placentära faktorer relativ hypoxi insufficient trofoblastinvasion i spiralartärer ablatio placenta placentainfarkt Maternella faktorer essentiell eller graviditetshypertoni preeklampsi kronisk njursjukdom kronisk hjärt- eller lungsjukdom dm[medicinkompendier.se]
  • Etiologi, patofysiologi Etiologin bakom KML är nästan helt okänd, men höga doser av joniserande strålning (såsom vid atombomberna i Japan 1945) har noterats öka risken för insjuknande.[internetmedicin.se]

Patofysiologi

  • Etiologi, patofysiologi Etiologin bakom KML är nästan helt okänd, men höga doser av joniserande strålning (såsom vid atombomberna i Japan 1945) har noterats öka risken för insjuknande.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!