Edit concept Question Editor Create issue ticket

Polycystiskt ovariesyndrom


Presentation

Hypertoni
 • Kvinnor med PCOS har en ökad risk för metabola komplikationer i form av bukfetma, hyperlipidemi, hypertoni och nedsatt glukostolerans. På sikt ökar det risken för manifest typ-2 diabetes och hjärtkärlsjukdom flerfaldigt.[netdoktorpro.se]
 • Långtidsrisker vid PCOS Kvinnor med PCOS löper ökad risk att utveckla följdsjukdomar kopplade till det metabola syndromet, d v s hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes och hypertoni.[internetmedicin.se]
Hirsutism
 • Den vanligaste orsaken till hirsutism är PCOS. Cirka 20 procent av patienterna har dock helt normala androgennivåer och ingen PCOS. Hirsutism kan då förklaras av en ökad känslighet för androgener i hårfolliklarna.[janusinfo.se]
Alopeci
 • Övriga symtom kan vara övervikt med ffa bålfetma, amenorré eller oligomennoré, infertilitet, akne, hirsutism, androgen alopeci, höjt blodtryck, diabetes typ-2 eller minskad glukostolerans, hyperlipidemi, sömnapné.[praktiskmedicin.se]
 • Manligt håravfall (androgen alopeci) kan vara en markör för hyperandrogenism särskilt om patienten samtidigt har menstruationsrubbning.[netdoktorpro.se]
Viktökning
 • Andra faktorer som man tror påverkar risken för PCOS är diabetes typ 2 i familjen, högt BMI före graviditeten och stor viktökning under graviditeten.[netdoktor.se]
 • Under flera år hade hon problem med oregelbunden mens och viktökning utan att förstå att det var en hormonell obalans som låg bakom hennes problem. – Jag åt och tränade ungefär lika mycket som mina systrar och kompisar men trots det ökade jag i vikt hela[aftonbladet.se]
Amenorré
 • Behandlingsmöjligheter med kombinerade p-piller (mot oligo-/amenorré, akne, hirsutism). Mot hirsutism kan provas spironolakton, finasterid, eflornitin, metformin.[praktiskmedicin.se]
 • För att utesluta CAH analyseras17-hydroxyprogesteron i serum (morgonblodprov taget i follikelfas eller vid amenorré, normalt övre gränsvärde 6-9 nmol/liter).[netdoktorpro.se]
 • Om symtom föreligger kan dessa vara lindriga till svåra, och kan inbegripa oregelbunden mens eller utebliven mens (amenorré), riklig hårväxt, oljig hud, akne, viktuppgång och depression.[se.clearblue.com]
 • · Humant papillomvirus · Livmodercancer · Livmoderhalscancer · Livmoderinflammation · Myom · Ovarialcysta · Ovariellt hyperstimuleringssyndrom · Struma ovarii · Äggledarinflammation · Äggstockscancer · Äggstocksinflammation Menstruationsstörningar‎ Amenorré[sv.wikipedia.org]
Oregelbunden menstruation
 • Bland dessa symptom finns kraftig kroppsbehåring (hirsutism), förstorade äggstockar, upprepade missfall och utebliven eller oregelbunden menstruation samt BMI över 25.[netdoktor.se]
 • menstruation · Premenstruell dysforisk störning · Premenstruellt syndrom Sjukdomar och komplikationer vid graviditet‎ Antifosfolipidsyndrom · Barnsängsfeber · Bäckenförträngning · Druvbörd · Fosterdöd · Förtidsbörd · Graviditetsdiabetes · Graviditetshypertoni[sv.wikipedia.org]
Klitoromegali
 • Postpartumdepression · Postpartumpsykos · PUPPP · Sheehans syndrom · Tvillingtransfusionssyndrom · Utomkvedshavandeskap Sjukdomar relaterade till könsorganen Aggressivt angiomyxom · Bakteriell vaginos · Clitorism · Dyspareuni · Epispadi · Flytning · Klitoromegali[sv.wikipedia.org]

Behandling

 • Behandling I primärvården behandling av ev. riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (höjt BT, höjda lipider, höjt P-glukos). Viktminskning vb, Rökstopp, Regelbunden motion. Remiss till gynekolog för utredning och behandling.[praktiskmedicin.se]
 • Det finns även andra behandlingar. Med hjälp av behandling kan de allra flesta kvinnor som har PCOS bli gravida1. Jag har blivit diagnostiserad med polycystiskt ovariesyndrom.[se.clearblue.com]
 • Behandlingen förhindrar endometriehyperplasi och endometriecancer som kan uppstå till följd av kontinuerlig östrogenstimulering.[janusinfo.se]

Prognos

 • Prognos Symtomen vid PCOS kan förbättras med åldern, framförallt hos patienter som är normalviktiga. Det är inte ovanligt att menstruationsmönstret normaliseras med förekomst av ovulation efter 35-års ålder.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes PCOS är ett tillstånd med multifaktoriell etiologi, och såväl genetiska orsaker som omgivningsfaktorer kan vara involverade.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi PCOS anses vara den vanligaste endokrina rubbningen hos kvinnor i fertil ålder.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • På så sätt kan insulinkänsligheten ökas, vilket är det mest effektiva sättet att förbättra hormonbalansen och att förebygga risken för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.[vivaneo.dk]
 • Betydelsen av diagnosen PCOS - PCOS ökar risken för många sjukdomar, men vetskapen om detta möjliggör förebyggande åtgärder. Viktigast av dessa är viktminskning. - Kvinnan kan få hjälp mot barnlösheten i tid.[svenska.yle.fi]
 • Läs också: Måttlig motion förebygger hjärtsvikt 28. Fler får diagnosen Idag uppmärksammas syndromet allt mer.[kurera.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!