Edit concept Question Editor Create issue ticket

Proteinuri


Behandling

  • Orsaker som oftast inte kräver behandling Proteinuri som kommer dagtid/eftermiddagstid (ortostatisk proteinuri): Tillstånd hos för övrigt friska personer med proteinläckage, ofta upp till 1–3 g dagtid.[netdoktor.se]
  • Behandling Minska proteinläckaget med ACE-hämmare/ARB. Mål för blodtryck är vid proteinuri 1g/dygn 130/80 och 1g/dygn 125/75. Behandla samtidig hyperlipedemi.[praktiskmedicin.se]
  • Intravenös behandling med epoetin medför i medeltal 20 % högre dosbehov – vid intravenös behandling med övriga mer långverkande ESL behöver dosen inte ökas. Målet för behandlingen är oftast stabilt hemoglobin i nivån 100–120 g/l.[lakemedelsboken.se]
  • Extra besök vid behov för optimering av behandling. Kreatinin-eGFR, S-K, U-alb/krea-kvot Blodtryck, vätskebalans. 30-45 ml/min Normalt 1 gång/år. Extra besök vb för optimering av behandling.[viss.nu]

Prognos

  • God prognos och kräver därför ingen ytterligare utredning. Sällsynta orsaker Kronisk njurinflammation (glomerulonefrit): Ger alltid proteinuri. Akut njursvikt: Plötslig och kraftig försämring av njurfunktionen. Ofta ospecifika symtom.[netdoktor.se]
  • Beskrivning av glomerulonefriter Primär form Sekundär form/ association Symtom/klinisk bild Prognos IgA-nefropati IgA-vaskulit, tidigare Henoch-Schönleins purpura.[lakemedelsboken.se]

Patofysiologi

  • Typ och bakomliggande patofysiologi vid proteinuri Typ Patofysiologi Orsaker Glomerulär Ökad glomerulär permeabilitet Primära och sekundära glomerulära sjukdomar Tubulär Defekt tubulär reabsorption Tubulointerstitiella sjukdomar Överproduktion Ökad produktion[internetmedicin.se]

Förebyggande

  • Om inte förebyggande behandling ges leder detta till en kompensatoriskt ökad sekretion av bisköldkörtelhormon (PTH) och senare renal osteodystrofi.[lakemedelsboken.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!