Edit concept Question Editor Create issue ticket

Psykogen hosta


Presentation

 • Detta är den vanligaste presentationen. Vuxna har en liknande bild. Barn under 5 år är ofta bärare av Cl diff och då kan en antibiotika-kur lätt ge en förskjutning av tarmfloran, som leder till klinisk infektion.[akutasjukdomar.se]
Hosta
 • Behandling av psykogen hosta hos vuxna patienter består av psykoterapi: individ, beteende, familj etc.[sv.iliveok.com]
 • Orsaker till kronisk hosta -.. Hosta är ett symptom Inherent skydd av andningsorganen. Vi skiljer mellan akut hosta som varar upp till fyra veckor, subakut hosta upp till åtta veckor och kronisk hosta som varar mer än åtta veckor.[descubrir.online]
 • 3 v Akut hosta Förkylning 3 – 8 v Subakut hosta Astma Långdragna inf (pertussis/mycoplasma/ etc) Postinfektiös hosta 8 v Kronisk hosta Immunbrist (Ig) Kan ha tillv problem Tarmproblem om pancreasinsuff CF Primär Ciliär Dyskinesi Protraced Bacterial Bronchitit[yumpu.com]
 • Hosta kan dessutom vara ett symtom på sjukdom. Akut hosta ( 3 veckor) orsakas oftast av infektionssjukdomar. Urakut hosta orsakas oftast av främmande kropp. Särskild uppmärksamhet vid urakut hosta hos små barn.[internetmedicin.se]

Behandling

 • Behandling av psykogen hosta hos vuxna patienter består av psykoterapi: individ, beteende, familj etc.[sv.iliveok.com]
 • Zinplava är inte en behandling mot CDI och har ingen effekt på den pågående CDI-episoden. Läkemedlet ges som en intravenös engångsinfusion under antibakteriell behandling mot CDI för att minska risken för recidiv.[internetmedicin.se]
 • Kontakta IVA-jour om andningsstödjande behandling krävs. Gängse behandling kan innebära ventilator (respirator), optimerad vård, samt farmakologisk behandling.[akutasjukdomar.se]

Prognos

 • Multidisciplinärt omhändertagande (kombination av lungmedicin, palliativmedicin, fysioterapi och arbetsterapi) kan förbättra patientens förmåga att hantera sin dyspné samt potentiellt även prognos. - Lågdos opioider: Läkemedelsbehandlingen med bäst evidens[internetmedicin.se]

Etiologi

 • Hostduration Typ av expektorat Rökare eller inte Vilka mediciner patienten tar Företagen utredning och behandling Utlandsvistelse/invandrare Etiologi och patogenes Den normala hostreflexen Det distinkta ljudet orsakas av en spasmisk sammandragning av[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Hosta är en naturlig skyddsreflex för att hålla luftvägarna fria.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Särskilda och/eller förebyggande råd Rökstopp. Undvik dammiga miljöer. Vidare information www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Luftrorskatarr/ På hostfronten intet nytt-eller? Nedre luftvägsinfektioner i primärvården.[netdoktorpro.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!