Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sjuka sinus-syndrom


Presentation

Takykardi
  • Takykardier som börjar i det övre hjärtats kamrar är också vanliga former. Dessa inkluderar förmaksflimmer, förmaksfladder / takykardi och supraventrikulär takykardi.[sjukdomarna.se]

Behandling

  • Permanent behandling: Permanenta symptomatiska bradyarytmier behandlas med pacemaker.[ekg.nu]
  • Behandling Behandling behöver inte vara nödvändig om du inte har några symptom. Din läkare kan se över de läkemedel du tar för att se till att det inte gör att ditt tillstånd förvärras.[sjukdomarna.se]
  • SND/SSS har visats vara förenat med låg mortalitet och behandling med pacemaker verkar inte ha någon effekt på överlevnaden. Risken för plötslig död är extremt låg (om den ens finns).[internetmedicin.se]

Prognos

  • Förväntningar (prognos) Syndromet är progresssivt, vilket betyder att det långsamt blir värre. De långsiktiga utsikterna är utmärkt för dem som har en permanent pacemaker inopererad.[sjukdomarna.se]

Epidemiologi

  • Epidemiologi SSS debuterar vanligen i 60-70 års åldern och är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Prevalensen har uppskattats till ca 1/600 i populationen över 65 år. I USA bedöms tillståndet ligga bakom ca 50 % av alla pacemakerinläggningar.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

  • Förebyggande Det kan hjälpa att behandla besvär. Du kan behöva undvika vissa läkemedel, baserat på riktlinjer från din läkare. Många gånger kan villkoret inte förebyggas.[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!