Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sömnapnesyndrom


Presentation

Hjärtsvikt
 • Differentialdiagnos Centralt sömnapnésyndrom (ses bl.a. efter stroke, vid annan neurologisk skada, hos äldre, vid hjärtsvikt).[praktiskmedicin.se]
 • Vid högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och samtidigt symtom på sömnapné bör man göra en sömnapné-undersökning. Förebyggande/egenvård vid obstruktivt sömnapnésyndrom Gå ner i vikt om du är överviktig.[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Patienter med hjärtsvikt bör erbjudas uppföljning för sin hjärtsvikt så att detta tillstånd blir optimalt behandlat.[internetmedicin.se]
 • De tidiga rapporterna om obstruktiv sömnapné i den medicinska litteraturen beskriver mycket hårt drabbade individer, ofta med svår hypoxemi, hyperkapni och hjärtsvikt.[sv.wikipedia.org]
Hypertoni
 • Sömnapné är riskfaktor för trafikolyckor, betr. yngre ( 70 år) riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom inkl. hypertoni liksom påvisad samvariation med förtida död och slaganfall.[praktiskmedicin.se]
 • RDI 5 Lindrigt OSA AHI/RDI 5-15 Måttligt OSA AHI/RDI 16-30 Gravt OSA AHI/RDI 30 För gradering av sjukdom måste även hänsyn tas till dagsymtom, arbetsoförmåga (förtur om sjukskriven pga OSAS) eller om yrkeschaufför, vikt (BMI) och hjärt-kärlsjukdomar (hypertoni[viss.nu]
Huvudvärk
 • Förutom sömnighet eller uttalad trötthet är andra vanliga symtom huvudvärk på morgonen, svårigheter att koncentrera sig och att man ofta behöver gå upp och kissa på natten.[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Konsekvenserna av tillståndet är att man under dagtid ofta känner sig sömnig, drabbas av koncentrationssvårigheter, upplever det som svårt att tänka klart och ofta har huvudvärk.[netdoktor.se]
 • Ingår i OSAS-enkät Irritabilitet, aggression, depression, nedsatt koncentrationsförmåga/minne, impotens Nykturi Gastroesofageal reflux Huvudvärk Definition Tillståndet definieras efter anamnes och labmässiga kriterier där polysomnografi är Golden standard[viss.nu]
 • Personer med sömnapnésyndrom lider ofta av huvudvärk under den vakna delen av dygnet samt en mycket stark trötthet. Orsaker till sömnapné är bland annat trånga övre luftvägar, övervikt, alkoholkonsumtion, allergisk svullnad eller lugnande läkemedel.[sv.wikipedia.org]
Sömnstörning
 • Kan även diagnostisera PLM, dvs Periodic Limb Movement, som kan ge sömnstörningar. Icke-kirurgisk behandling av vuxna sker via privata sömnlaboratorier.[viss.nu]
 • Tröttheten och initiativlösheten som ofta följer av dessa nattliga sömnstörningar kan också leda till problem av psykosocial karaktär.[hjart-lungfonden.se]
 • OSA är den vanligaste sömnstörningen. OSA är en vanlig åkomma som till en viss grad drabbar upp till 10 procent av befolkningen. OSA kan drabba alla åldersgrupper, från nyfödda till vuxna av båda könen.[sv.wikipedia.org]
Svårigheter att koncentrera sig
 • Förutom sömnighet eller uttalad trötthet är andra vanliga symtom huvudvärk på morgonen, svårigheter att koncentrera sig och att man ofta behöver gå upp och kissa på natten.[xn--vrdomsorg-52a.se]
Snarkning
 • Såväl apnéernas frekvens/duration som snarkningarnas intensitet har betydelse för åtföljande besvär.[praktiskmedicin.se]
 • Bör erbjudas innan kirurgi till: patienter med socialt störande snarkning (ej rabatterad, cirka 7000 SEK) mild till måttlig OSAS - bra resultat.[viss.nu]
 • Vid NAR mäts exempelvis andning, puls, syresättning, snarkning och kroppsposition under sömn. Sömnundersökning görs numera oftast i hemmet.[netdoktor.se]
 • Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom är bland annat snarkning och att man känner sig trött eller sömnig under dagen. Kontakta vårdcentralen om du har symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom.[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Är det vanligare att överviktiga drabbas av snarkningar och sömnapnésyndrom? – Ja det finns ett samband men det är inte så att det bara drabbar överviktiga eller att alla överviktiga automatiskt får sömnapné.[viktklubb.aftonbladet.se]
Hypersomni
 • För sömnapnoiker tillkommer pannhuvudvärk, känslan av att aldrig vara utsövd, dagtrötthet i varierande grad, hypersomni, koncentrationssvårigheter, irritationsintolerans, förhöjt blodtryck, ökad risk för diabetes och depression mm.[praktiskmedicin.se]
 • PSG kan vara av värde, framförallt för uteslutande av OSA vid grav hypersomni. Grundutredning Anamnes a) Sömnhistoria från patient och anhörig, tex snarkning, uppvaknanden, orolig sömn, andningsuppehåll, sömnkvalitet, sömnposition. OBS![viss.nu]
 • Andra orsaker till central hypersomnolens såsom: Narkolepsi typ 1 eller 2 Idiopatisk hypersomni Klein-Levine syndrome Hypersomni sekundärt till: - Medicinska tillstånd (t ex epilepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom) - Läkemedel eller droger (anthistaminer[internetmedicin.se]
Nattligt uppvaknande
 • Central sömnapné kan gå helt utan subjektiva symtom, men vanligt förekommande symtom är: Dagtidssömnighet Insomni Från anhöriga och sjukvårdspersonal rapporteras ibland: Nattlig dyspné Nattliga uppvaknanden Andningsuppehåll Lätt snarkning För hjärtsviktspatienter[internetmedicin.se]

Upparbetning

Hyperkapni
 • De tidiga rapporterna om obstruktiv sömnapné i den medicinska litteraturen beskriver mycket hårt drabbade individer, ofta med svår hypoxemi, hyperkapni och hjärtsvikt.[sv.wikipedia.org]

Behandling

 • Kirurgisk behandling rekommenderas inte till överviktiga patienter och är numera alltmer sällsynt. Icke operativa: Antiapnéskena Är ofta förstahandsalternativ om inte påtagligt andningshinder föreligger.[praktiskmedicin.se]
 • Behandling Huvudmålet med behandlingen är att förbättra nattsömnen genom att få ett slut på anfallen med andningsuppehåll. Detta gör att man känner dig piggare på dagtid.[netdoktor.se]
 • Kirurgisk behandling av näsobstruktion botar inte OSA.[viss.nu]
 • Behandling av obstruktivt stömnapnésyndrom CPAP-apparat Sömnapné kan behandlas med hjälp av en kompressorförsedd andningsapparat, en så kallad CPAP-apparat (continuous positive airway pressure).[xn--vrdomsorg-52a.se]
 • Kronisk behandling Den kroniska behandlingen liknar i det stora hela den akuta behandlingen.[internetmedicin.se]

Prognos

 • Prognos Om man inte får behandling eller klarar av att gå ned i vikt, kommer problemet att kvarstå och i regel förvärras.[netdoktor.se]

Etiologi

 • […] efter behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP); tidigare kallad komplex sömnapné (dessa kan försvinna efter några månaders optimala behandling med CPAP) Primär central sömnapné hos spädbarn Primär central sömnapné hos för tidigt födda Etiologi[internetmedicin.se]

Patofysiologi

 • Patofysiologi Obstruktioner i andningsvägarna kan resultera i sömnfragmentering (arousals), stresspåslag, ökat andningsarbete och vid total obstruktion under inandning och sömn, syredesaturationer.[viss.nu]

Förebyggande

 • Förebyggande/egenvård vid obstruktivt sömnapnésyndrom Gå ner i vikt om du är överviktig. Ändrade kostvanor och motion kan göra att problemen minskar. Undvik alkohol, lugnande medel och sömntabletter av så kallad bensodiazepintyp.[xn--vrdomsorg-52a.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!