Edit concept Question Editor Create issue ticket

Spinocerebellär ataxi


Presentation

Dysfagi
 • När hjärnstammen påverkas uppträder sväljningssvårigheter (dysfagi) och störningar av ögonmotoriken Förekomst Det uppskattas att det i Sverige finns knappt 300 personer med någon form av SCA.[sallsyntadiagnoser.se]
Aniridi
 • […] syndrom \ FGD1 \ Acrodysostos \ PDE4D \ Adam-Oliver syndrom \ DOCK6 \ ARHGAP31 \ AOS \ Adrenoleukodystrofi \ ALD \ ABCD1 \ Agammaglobulinemi \ BTK \ Alagille \ JAG1 \ NOTCH2 \ GNAS \ HBB \ Alpha Thalasemia-retardation syndrome \ ALS \ SOD \ Alzheimers \ Aniridi[sahlgrenska.se]
Epilepsi
 • […] infantile epileptic encephalopathy \ EIEE \ KCNT1 \ IKBKG \ Ectodermal dysplasia with immunodefiency \ NEMO \ Ehler Danlos \ Loey-Dietz \ MSUD \ MSUD enzymtest \ Epidermolysis bullos \ Dowling-Meara \ KRT14 \ KRT5 \ Epidermolytisk iktyos \ Keratin 10 \ Epilepsi[sahlgrenska.se]
Veterinär
 • Klubben klargör: I dagsläget finns ett beslut om att endast hälsokontroller registrerade på SKK publiceras i CK-boken BAER och tandintyg samt att DNA-testresultat införs med information om veterinär kontrollerat ID eller ej.[parsonklubben.se]
Hemofili A
 • A \ Hemophilia \ RB1 \ Hereditary Pancreatitis \ Hereditary sensory and autonomic neuropathy, type 2 \ HSAN2A \ HSAN2B \ HSAN2C \ Herpes-encefalit \ TLR3 \ UNC93B1 \ Hirschprung \ HJV \ Hamp \ TFR2 \ SLC40A1 \ Hjärtarrytmi \ HLH \ Holt-Oram \ TBX5 \[sahlgrenska.se]

Behandling

 • Behandling av amblyopi Ju tidigare ett skelande öga undersöks och behandlas, desto bättre är prognosen. Behandling av skelande ögon på vuxna är också effektivt, särskilt om patienten är starkt motiverad och engagerad.[coopervision.se]
 • Behandling Diagnostik och behandling av subclavian steal-syndrom sker tvärdisciplinärt och involverar neurolog, kärlkirurg och röntgenläkare.[netdoktor.se]
 • Skelande ögon: tillgängliga behandlingar Målet med behandlingar för detta tillstånd är att förhindra att det icke-dominanta ögat förlorar sin skärpa och att både ögonen ska hamna i linje så gott det går.[stegforhalsa.se]
 • Behandling Ögonen måste undersökas av ögonläkare eller ortoptist för att kartlägga orsaken till skelningen. Om man upptäcker att barnet har ett brytningsfel räcker det ibland med glasögon för att rätta till skelningen.[rikshandboken-bhv.se]

Prognos

 • Prognos Isolerat utgör inte tillståndet någon väsentlig risk för varaktig hjärnskada, stroke eller död. Det finns dock få studier om detta.[netdoktor.se]
 • För stora skelningsvinklar ( 50 pD) kan det vara nödvändigt att göra både en bilateral recession av m. rectus medialis och en ensidig resektion av m. rectus lateralis och detta har visats sig ha god prognos (Bayramlar 2014).[internetmedicin.se]

Förebyggande

 • Dessa förebyggande åtgärder är under alla omständigheter värdefulla då de bidrar till att minska risken för stroke, koronar hjärtsjukdom och kärlsjukdom i benen.[netdoktor.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!