Edit concept Question Editor Create issue ticket

Status epileptikus


Presentation

Muskelryckning
  • Strukturella skador, t ex akut stroke eller traumatisk blödning Inflammatoriska tillstånd som t ex akut MS skov och vaskulit Klinisk bild Fokalt anfall utan medvetandepåverkan Patienten är vaken och kan uppleva t ex ljusfenomen, afasi, domningar eller muskelryckningar[janusinfo.se]
Stroke
  • Vanliga orsaker är strukturella skador (exempelvis tumör, resttillstånd efter stroke eller blödning), demenssjukdom eller genetisk störning.[janusinfo.se]
Anfall
  • Kan också ge absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall – Epileptisk aktivitet sker i en del av en storhjärnshemisfär. Anfall från temporallober är vanligast. Kan övergå i ett generellt anfall.[janusinfo.se]
Konfusion
  • Sedan följer en postiktal fas ofta med trötthet och konfusion. Patienten kommer vanligen inte ihåg anfallet förutom möjligen en aura.[janusinfo.se]
Afasi
  • Det finns varianter med både motoriska och sensoriska symtom eller t ex med afasi. Fokalt anfall med medvetandestörning – symtom som vid fokala anfall utan medvetandestörning men medvetandet är också påverkat i varierande grad.[janusinfo.se]
Epilepsi
  • Övrigt att beakta Underhållsbehandling av patient med känd epilepsi bör som regel inte ändras på akutmottagningen. Informera om förbud mot bilkörning i 6 mån vid oprovocerat förstagångsanfall. Hos patient med känd epilepsi gäller 12 månadersgräns.[janusinfo.se]

Behandling

  • Vid refraktärt status epileptikus som inte svarat på ovanstående behandling bör patienten flyttas till IVA/MIVA för att sövas med propofol eller tiopental.[janusinfo.se]

Etiologi

  • Behandling vid icke-konvulsivt status epileptikus Tillståndet är i regel inte akut livshotande och prognosen varierar beroende på underliggande etiologi. Vanligen följs samma behandlingsstegi som vid konvulsivt status epileptikus.[janusinfo.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!