Edit concept Question Editor Create issue ticket

Stöldsyndrom, arteria subclavia


Presentation

Ataxi
  • Om hjärnan mister en del av blodtillförseln kan det ge anfallsvisa symtom som yrsel, talsvårigheter (dysartri), okontrollerade rörelser (ataxi), dubbelseende och fallbenägenhet samt synstörningar i form av övergående synfältsbortfall.[medibas.se]
Yrsel
  • Tillståndet kan ge symtom som episoder med akut yrsel samt smärta och obehag i armen vid användning av denna. Tillståndet är inte ovanligt. Det förekommer oftast hos personer över 50 år och är något vanligare hos män än hos kvinnor.[medibas.se]

Behandling

  • Behandling Diagnostik och behandling av subclavian steal-syndrom sker tvärdisciplinärt och involverar neurolog, kärlkirurg och röntgenläkare.[medibas.se]

Prognos

  • Prognos Isolerat utgör inte tillståndet någon väsentlig risk för varaktig hjärnskada, stroke eller död. Det finns dock få studier om detta.[medibas.se]

Förebyggande

  • Dessa förebyggande åtgärder är under alla omständigheter värdefulla då de bidrar till att minska risken för stroke, koronar hjärtsjukdom och kärlsjukdom i benen.[medibas.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!