Edit concept Question Editor Create issue ticket

Störningsbenägenhet


Behandling

  • Beroende på hur barnet svarar på behandlingen och vilka genetiska avvikelser benmärgsprovet visar, bestämmer läkarna sedan den fortsatta behandlingen.[barncancerfonden.se]
  • Uppföljningen bör ske löpande så att slutsatser om hur läkemedlet används och vilket utfall behandlingen resulterar i kan utvärderas.[tlv.se]
  • När behandlingen är avslutad tinas stamcellerna och ges tillbaka till patienten. Tidigare har stamcellstransplantation framför allt utförts på yngre patienter.[cancerfonden.se]
  • Behandlingen som ges förvärrar detta tillstånd. Profylaktisk behandling mot infektion är viktigt.[internetmedicin.se]
  • Professor Kim Vettenranta har haft en central roll i att utveckla behandlingen av leukemi hos barn i Finland. Numera tillfrisknar 98 procent av alla barn som insjuknar i leukemi.[helsinki.fi]

Prognos

  • Dålig prognos innebär även förekomst av t(4;11)(q21;q23), med hybridgenen AF4/MLL (KTM2A/AFF1), som är vanlig hos barn under 1 år, och som finns i låg frekvens hos vuxna patienter.[internetmedicin.se]
  • Prognos Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. Drygt 90 procent av barnen som drabbas av ALL överlever.[barncancerfonden.se]
  • Barn och unga vuxna med akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp som inte svarar på behandling, återfaller efter stamcellstransplantation eller efter andra återfallet har en mycket dålig prognos och hög dödlighet.[tlv.se]
  • Sjukdomen akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp, T-ALL, är mycket allvarlig och patienter som drabbas av återfall har dålig prognos, varför det är viktigt med bra primärbehandling.[dagensmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!