Edit concept Question Editor Create issue ticket

Subaraknoid blödning


Presentation

Hypertoni
 • Bristning är associerat till hypertoni, rökning, missbruk av alkohol och sympatikomimetika samt kända aneurysm 7 mm. (Se nedan ”Intakta aneurysm”). Klinisk bild Kardinalsymtomet är akut insättande svår huvudvärk (ca 97 %).[janusinfo.se]
Huvudvärk
 • En varningsblödning ger plötslig medelstark huvudvärk, ljuskänslighet, illamående, stel nacke och varar i 1–3 dagar. Vid plötslig och mycket kraftig huvudvärk bör man alltid kontakta läkare.[netdoktor.se]
 • Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning. Akut insättande svår huvudvärk skall uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats.[praktiskmedicin.se]
 • Huvudvärk. Vid en mindre SAB föreligger enbart huvudvärk och illamående. Vid undersökningen kontrolleras om patienten är nackstyv som tecken på meningeal retning. Illamående/kräkning.[internetmedicin.se]
 • Symptom Det vanligaste symptomet är en svår huvudvärk som börjar plötsligt och ofta värre nära baksidan av huvudet. Patienterna beskriver ofta det som "värsta huvudvärken någonsin" och annorlunda från alla andra typer av huvudvärk.[sjukdomarna.se]
Stroke
 • Differentialdiagnos Migrän, Horton, meningit, stroke, benign åskknallshuvudvärk, huvudvärk efter eller i samband med ansträngning.[praktiskmedicin.se]
 • Andra komplikationer är: Stroke Anfall Medicinering biverkningar Komplikationer av kirurgi Ring din vårdgivare Gå till akuten eller ring 112 eller det lokala nödnumret om du har symptom på en subarachnoidalblödning.[sjukdomarna.se]
 • Övriga orsaker är arteriovenös missbildning, vaskulit, koagulopati, hemorrhagisk stroke mm. Hos 10 % hittas ingen orsak. Intrakraniella aneurysm ses hos 1-2 % av vuxna. Vanligare i vissa släkter.[janusinfo.se]
Yrsel
 • Oftast följer nackstelhet, illamående och kräkningar, medvetslöshet, krampanfall, yrsel och ljusskygghet. Kliniska fynd:Vid undersökning:nackstelhet, nedsatt medvetandegrad, eventuellt medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall.[medibas.se]
 • Yrsel. Ryggsmärtor. Kramper. Om blödningen är stor kan man sjunka i vakenhet. Hos 25 % uppträder vakenhetssänkningen inom 15 minuter, vissa blir förvirrade och 10–50 % kan få kramper som följs av en ovanligt stark huvudvärk.[netdoktor.se]
Anfall
 • Andra komplikationer är: Stroke Anfall Medicinering biverkningar Komplikationer av kirurgi Ring din vårdgivare Gå till akuten eller ring 112 eller det lokala nödnumret om du har symptom på en subarachnoidalblödning.[sjukdomarna.se]
Kräkning
 • Symtom Kräkningar, medvetandesänkning och nackstelhet. Livshotande tillstånd. Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.[praktiskmedicin.se]
 • Oftast följer nackstelhet, illamående och kräkningar, medvetslöshet, krampanfall, yrsel och ljusskygghet. Kliniska fynd:Vid undersökning:nackstelhet, nedsatt medvetandegrad, eventuellt medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall.[medibas.se]
 • Ofta även foto-, fonofobi, illamående, kräkning och synkope. Nackstyvhet är ej obligat och kan fördröjas 3-12 tim. Neurologstatus kan vara normalt. Stor variation i graden av medvetande-påverkan. Kramper förekommer.[janusinfo.se]
Illamående
 • Ofta även foto-, fonofobi, illamående, kräkning och synkope. Nackstyvhet är ej obligat och kan fördröjas 3-12 tim. Neurologstatus kan vara normalt. Stor variation i graden av medvetande-påverkan. Kramper förekommer.[janusinfo.se]
 • Oftast följer nackstelhet, illamående och kräkningar, medvetslöshet, krampanfall, yrsel och ljusskygghet. Kliniska fynd:Vid undersökning:nackstelhet, nedsatt medvetandegrad, eventuellt medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall.[medibas.se]
 • En varningsblödning ger plötslig medelstark huvudvärk, ljuskänslighet, illamående, stel nacke och varar i 1–3 dagar. Vid plötslig och mycket kraftig huvudvärk bör man alltid kontakta läkare.[netdoktor.se]
Ansiktssmärta
 • Intakta aneurysm Kan bli symtomatiska med akut huvudvärk, synförlust, kranialnervs-påverkan, ansiktssmärta samt motoriska symtom. Detta tolkas som masseffekt av aneurysmet men embolier från aneurysmet kan ge ischemi.[janusinfo.se]
Fotofobi
 • Andra symptom: Plötslig eller sänkt medvetandenivå och vakenhet Svårighet eller förlust av rörelse eller känsla Humör och personlighet förändringar, inklusive förvirring och irritabilitet Muskelvärk (särskilt nacke och skuldra) Illamående och kräkningar Fotofobi[sjukdomarna.se]
Svaghet
 • Röntgen i tveksamma fall (ffa hos växande och äldre där skelettet är svagare än ligamenten). Är malleoler och fibula-/tibia-syndesmosen oömma och om pat kan belasta 4 steg brukar röntgen vara neg. Differentialdiagnos Fotledsfraktur.[praktiskmedicin.se]
 • Röntgen görs i tveksamma fall, ffa hos växande individer och på äldre där skelettet är svagare än ledbanden.[privatmedicin.se]
 • Men om man tittar närmare på vad forskningen visar så är evidensen för det här omhändertagandet svaga och har därför allt mer börjats byta ut mot nya akronymer, som PRICE – Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation samt POLICE – Protection, Optimal[jonas.cafe.se]
 • På unga, växande individer och äldre med osteoporos är tvärtom skelettet svagast. Då slits ofta ett benfragment loss vid fästet. Röntgenundersökning är då indicerad.[internetmedicin.se]
Feber
 • […] operation inkluderar följande: Blödning Infektion andra möjliga komplikationer är följande: Skador från att inte få tillräckligt med blod i handen eller foten, på grund av skyddet Förlust av transplanterad hud Ring din läkare om du upptäcker följande: Feber[symptomen.se]
Utmattning
 • Därför är man som allra mest utsatt i slutet på löprundan eller mot slutet av en hård match, där utmattningen går ut över koncentrationen så man riskerar att sätta foten fel.[iform.se]

Upparbetning

Hyponatremi
 • Undvik hyponatremi. Eftersträva normotermi. Avvakta med KAD om möjligt. KAD-insättning kan utgöra ökad stress. Patienten ska fasta. Transport till neurokirurgen sker med ambulans med narkos-personal och intubationsmöjligheter.[janusinfo.se]

Behandling

 • Fullständig återhämtning kan uppstå efter behandling, men döden kan inträffa i vissa fall även med aggressiv behandling. Komplikationer Upprepade blödningar är den allvarligaste komplikationen.[sjukdomarna.se]
 • På grund av den överhängande risken för en ny blödning måste patienten få snabb neurokirurgisk behandling. Ungefär hälften av de överlevande får kvarstående skada trots den moderna neurokirurgiska behandling som finns.[netdoktor.se]
 • Behandling:Kirurgisk behandling, endoskopisk eller öppen. Symtomatisk behandling för att förebygga sekundär ischemi eller andra komplikationer.[medibas.se]
 • Behandling Eftersom risken för re-blödning är stor de första dygnen är målsättningen tidig behandling. Vid fynd av aneurysm behandlas detta inom 24-72 timmar, antingen med operation/stjälkligatur eller endovaskulär ocklusion ("coiling").[internetmedicin.se]
 • Handläggning och behandling Före påvisad blödning: Säkra luftvägar, kontrollera cirkulationsstatus, behandla kramper. Beställ akut DT hjärna. Narkospassning om medvetandesänkning. Direkt kontakt med neurokirurg om positivt utfall.[janusinfo.se]

Prognos

 • Förväntningar (prognos) Hur väl en patient med subarachnoidalblödning inte beror på ett antal olika faktorer, inklusive plats och omfattningen av blödningen, samt eventuella komplikationer.[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation Illustrationer På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt[medibas.se]
 • Medvetslöshet eller sjunkande medvetande innebär sämre prognos. Telemetriövervakning. EKG. Huvudvärk: Paracetamol po eller iv. Eventuellt inj morfin, 1-5 mg åt gången iv initialt, tills smärtlindring. Undvik sedering.[janusinfo.se]

Förebyggande

 • Fenytoin eller andra läkemedel kan användas för att förebygga eller behandla kramper.[sjukdomarna.se]
 • Symtomatisk behandling för att förebygga sekundär ischemi eller andra komplikationer.[medibas.se]
 • Illamående: Inj ondansetron alternativt metoklopramid iv eller förebyggande inför morfin iv. Elektrolyter och vätskebalans dagligen. Undvik hyponatremi. Eftersträva normotermi. Avvakta med KAD om möjligt. KAD-insättning kan utgöra ökad stress.[janusinfo.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!