Edit concept Question Editor Create issue ticket

Tromboemboli


Presentation

Bröstsmärta
  • När detta inträffar kan en person få svårt att andas, uppleva bröstsmärta och vissa kan hosta upp blodblandat slem.[trombossidan.se]
  • Symtom på lungemboli (LE) De vanligaste tecknen och symtomen på lungemboli (LE) är dyspné, bröstsmärta, takypné, synkope och hosta. Mindre vanliga tecken och symtom är feber, hemoptys, cyanos, hypotoni och chock.[pfizerpro.se]

Behandling

  • Stödstrumpor kan övervägas för patienter som inte kan få medicinsk antitrombotisk behandling. Behandling för påvisad DVT eller lungemboli hos patienter med ischemisk stroke bör följa de generella behandlingsrekommendationer för dessa förhållanden.[vardriktlinjer.se]
  • Farmakologisk behandling ska alltid kombineras med kompressionsstrumpor, knästrumpa är vanligen tillräcklig. Se bilaga: Riskfaktorer (riskpoäng), handläggning, provtagning och dosering.[vardgivarguiden.se]
  • Behandling idag LMH och warfarin Initial behandling med lågmolekulärt heparin (LMH) under de första sex månaderna har visats ha bättre effekt än warfarin och är därför förstahandsvalet.[janusinfo.se]
  • Behandlingen minskar även risken för att du drabbas av lungemboli som är ett mycket allvarligt tillstånd.[bayer.se]
  • Hos patienter som har dyspné sedan tidigare (orsakad av hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller annan behandling) kan försämring av dyspné vara det enda symtom som indikerar LE 1.[pfizerpro.se]

Förebyggande

  • Tidig mobilisering är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna (176). Stödstrumpor har använts mycket för att förhindra att DVT utvecklas hos immobiliserade patienter.[vardriktlinjer.se]
  • Dessa besläktade koagulationsproblem – djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) – benämns gemensamt ”venös tromboembolism” (förkortas VTE) och är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall på sjukhus som kan förebyggas.[trombossidan.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!