Edit concept Question Editor Create issue ticket

Urinvägsinfektion


Presentation

Illamående
 • Vid njurbäckeninflammation så får man liknande symtom som vid blåskatarr men ofta är symptomen ännu starkare och man sig riktigt sjukt med t.ex feber, illamående och man kan få ont i sidan av magen.[quicktest.se]
 • Om du har fått en njurbäckeninflammation så känner du dig riktigt sjuk så som feber, illamående och ont i sidan av magen.[urinvagsinfektion.se]
 • Exempel på symtom kan vara ett allmänt försämrat tillstånd, förvirring, illamående, yrsel, plötslig inkontinens eller en förvärrad inkontinens.[tena.nu]
 • Du kan bli lätt illamående och få lite ont i nedre delen av magen. En urinvägsinfektion beror på att bakterier trängt in i urinröret och vidare upp i urinvägarna.[apoteket.se]
Feber
 • Om detta sker kommer symptomen bli avsevärt mycket svårare, med exempelvis ryggsmärtor, illamående och feber. Feber kan också indikera att bakterierna kommit in i prostatan.[tena.nu]
 • Har du feber ska alltid en läkare kontaktas.[quicktest.se]
 • Har du feber, frossa och smärta i ländryggen ska du uppsöka närmaste akutmottagning.[mindoktor.se]
 • Har du feber, frossa eller blod i urinen (eller sädesvätskan) ska du söka vård akut. Det gäller även vid plötslig smärta i urinvägarna. Du kan vända dig till oss på KRY för att få hjälp vid urinvägsinfektion.[kry.se]
Smärta
 • Det är då också vanligt med smärta strax under revbenen i midjan/rygg där njurarna sitter. Man kan också få samma symtom i övrigt som vid nedre urinvägsinfektion.[netdoktor.se]
 • Man kan även uppleva smärta i nedre delen av magen och ett lätt illamående kan uppstå.[doktorn.com]
 • Har du feber, frossa och smärta i ländryggen ska du uppsöka närmaste akutmottagning.[mindoktor.se]
Återkommande urinvägsinfektion
 • Rekommendationen från Läkemedelsverket är att vid återkommande urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor bland annat använda lokal östrogenbehandling. Har jag drabbats av urinvägsinfektion? De allra flesta märker om de har drabbats av urinvägsinfektion.[doktorn.com]
 • Till den som har ofta återkommande urinvägsinfektioner väljer många läkare att skriva ut antibiotika till patienten att själv kunna ha till hands om nya infektioner skulle uppstå, samt ibland i förebyggande syfte.[netdoktor.se]
 • Återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor som passerat klimakteriet kan ha gynekologiska orsaker, till exempel torra slemhinnor eftersom torra slemhinnor innebär ökad infektionsrisk.[kurera.se]
Urininkontinens
 • Sambandet med inkontinens Urininkontinens blir allt vanligare ju äldre vi blir och i samband med andra medicinska tillstånd. Kombinationen av ålder och olika hälsoproblem kan också bidra till en högre risk för en urinvägsinfektion.[tena.nu]
 • Vidare information Urininkontinens, Läkemedelsboken 2014 Urininkontinens hos kvinnan, Global Library of Women's Medicine Kirurgisk behandling av urininkontinens hos kvinnan, eMedicine ICD-10 N39.3 - Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) N39.4 -[netdoktorpro.se]
 • Vissa former av urininkontinens har en egentlig sjukdomsorsak såsom demens, Parkinsons sjukdom eller efter en stroke. Hälsoproblem Urininkontinens är vanligt förekommande och ett stort hälsoproblem.[doktorn.com]
 • ICD-10 Stressinkontinens N39.3 Annan specificerad urininkontinens N39.4 Icke specificerad urininkontinens R32.9 Annan specificerad urininkontinens N39.4 †R301 Annan specificerad urininkontinens Urinretention R33.9 Reflexinkontinens - kod beroende på nivådiagnostik[internetmedicin.se]
Trängningsinkontinens
 • Riskfaktorer: Flera graviditeter Svår förlossning på grund av barnets vikt (då barnet vägt mer än 4 kg vid födseln) Ett litet bäcken Trängningsinkontinens Urininkontinens genom blåsans hyperaktivitet, även känd som trängningsinkontinens, kännetecknas[bbraun.se]
 • Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens, och det kan vara svårt att verifiera vilken komponent som är viktigast.[netdoktorpro.se]
 • Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens kan i sällsynta fall bero på muskelknutor i livmodern, myom, eller tumör i äggstocken.[doktorn.com]
 • Ansträngningsinkontinens Trängningsinkontinens Symtom Anamnestiskt urinläckage vid ansträngning Hastigt påkommande trängningar som tvingar till omgående toalettbesök, ev också svårigheter att hålla tätt.[internetmedicin.se]
Nokturi
 • Effekten är speciellt värdefull vid nokturi. Medlet är registrerat för behandling av enures, men används numera även hos patienter med annan funktionsstörning. Doseringen är individuell.[internetmedicin.se]
 • Överaktiv blåsa definieras som ett syndrom bestående av urinträngningar med eller utan inkontinens, täta miktioner och nokturi (vilket innebär ett ofta påkommande urineringsbehov nattetid).[netdoktorpro.se]
Pollakisuri
 • Pollakisuri, recidiverande UVI. Vid uttalat rektoenterocele kan det bli defekationssvårigheter, det kan till och med vara så att kvinna måste sätta in ett finger i slidan för att hjälpa till med tarmtömningen.[praktiskmedicin.se]
Illaluktande urin
 • Dessa bakterier kommer inte att ge några symtom förutom illaluktande urin hos vissa människor.[tena.nu]

Behandling

 • I sällsynta fall kan det vara nödvändigt med långvarig behandling med låga doser antibiotika. En sådan behandling kan pågå i sex månader.[netdoktor.se]
 • Därför rekommenderas behandling med östrogenhormoner för att förebygga urinvägsinfektioner.[tena.nu]
 • Behandling Lindriga former av blåskatarr kan läka ut av sig själv. Kraftigare urinvägsinfektion behandlas med antibiotika. Har du feber, frossa och smärta i ländryggen ska du uppsöka närmaste akutmottagning.[mindoktor.se]

Prognos

 • Prognos Även om det är besvärande att få urinvägsinfektion ofta är det ovanligt med komplikationer av sjukdomen. De allra flesta tillfrisknar snabbt, även utan antibiotikabehandling.[netdoktor.se]

Etiologi

 • Etiologi E. coli och S. saprophyticus kallas för primärpatogener eftersom de kan orsaka infektion hos individer som har helt normala urinvägar.[internetmedicin.se]
 • Etiologi och patogenes I hjärnan finns det primära miktionscentrat, även kallat PMC (Pontine Micturition Centre). De nedre urinvägarna har förbindelse med detta centrum via ryggmärgsbanor.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Prevalensen ökar från 3-5 % vid 20 års ålder till 25 % vid 80 års ålder.[internetmedicin.se]
 • Indelning Olika typer av urininkontinens: Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) Överaktiv blåsa med eller utan trängningsinkontinens Blandinkontinens Överfyllnadsinkontinens Urininkontinens vid neurologiska sjukdomar Iatrogen inkontinens Bakgrund och epidemiologi[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Därför rekommenderas behandling med östrogenhormoner för att förebygga urinvägsinfektioner.[tena.nu]
 • Den här typen av behandling verkar genom att förhindra bakteriespridning till blåsan och kan användas för att både behandla pågående urinvägsinfektion och förebygga återfall.[doktorn.com]
 • För kvinnor som genomgått klimakteriet kan lokalbehandling med östrogen verka förebyggande.[netdoktor.se]
 • Se även tips om hur du förebygger besvär. Tecken på urinvägsinfektion Det är inte ovanligt att kissa femton gånger på en dag om du har urinvägsinfektion. Det svider när du kissar och det känns som du inte kan tömma blåsan ordentligt.[apoteket.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!