Edit concept Question Editor Create issue ticket

Waismans syndrom


Presentation

 • Valet av behandling styrs av patientens samsjuklighet, hur snabbt man behöver få sjukdomskontroll och sjukdomens presentation. De vanligaste symtomen som kan leda till behandling är anemi (Hb 100 g/l) och/ eller trombocytopeni (TPK 100 x 109).[internetmedicin.se]
Faryngit
 • Faryngokonjunktival feber - FCF - Adenovirus med annan serologi, vanligen serotyp 3, 4, 7 - samma symtom men kombinerat med faryngit och feber - har vanligen ett mindre uttalat kornealt engagemang.[internetmedicin.se]
Splenomegali
 • Trombocytopeni kan förklaras av benmärgsinfiltration och/eller splenomegali. Lymfadenopati ses hos endast 20–30 % av nydiagnostiserade patienter.[cancercentrum.se]

Behandling

 • EMA behandlar för tillfället en ansökan för att godkänna preparatet som behandling mot Waldenströms makroglobulinemi.[lakemedelsvarlden.se]
 • En del hade inte tidigare fått behandling mot sjukdomen och en del hade haft återfall efter tidigare behandling.[dagensmedicin.se]
 • Behandling av konjunktivit beror på orsaken.[sjukdomarna.se]
 • Behandling Målet med behandlingen är i bästa fall att kunna gör dig helt frisk, men dessvärre är det ofta inte möjligt. Behandlingen syftar också till att undvika komplikationer till sjukdomen.[netdoktor.se]
 • Kombination av peroral och lokal behandling ger additativ effekt För behandling med mastcellstabilisatorer och antihistaminer finns receptfria alternativ. Lokal steroidbehandling är effektiv, men bör undvikas med tanke på biverkningsrisken.[janusinfo.se]

Prognos

 • Prognos Resultatet av behandling är oftast bra. Komplikationer Återinfektion inom ett hushåll eller skola kan inträffa om du inte följer förebyggande åtgärder.[sjukdomarna.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]
 • Prognos Waldenströms makroglobulinemi är en sjukdom som utvecklas långsamt. Över hälften av patienterna blir bättre av behandlingen. Om behandlingen har god effekt på sjukdomen kan du leva vidare i många år.[netdoktor.se]
 • ): 87 % Intermediär risk: 2 riskfaktorer och/eller 65 år (38 % av alla): 68 % Hög risk: 2 riskfaktorer (35 % av alla): 36 % Andra faktorer som kan vara kopplade till sämre prognos är förhöjt LD, sämre performance status och lågt albumin.[internetmedicin.se]

Etiologi

 • Etiologi Orsakerna till utveckling av WM är hos det stora flertalet patienter okända. Diagnosen är vanligare hos män och i den vita befolkningen samt ökar med åldern.[internetmedicin.se]

Epidemiologi

 • Viktiga anamnestiska uppgifter Ofta finns det i anamnesen en kontakt med någon som haft ett rött öga Subfebrilitet Uni/bilaterala besvär - först ett öga sedan över till andra Epidemiologi. Mycket smittsamt![internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Komplikationer Återinfektion inom ett hushåll eller skola kan inträffa om du inte följer förebyggande åtgärder. Ring din vårdgivare Ring för ett möte med din vårdgivare om symptomen varar längre än 3 eller 4 dagar.[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!